Πάτρα: 88 θετικά rapid Το Σάββατο 6/8

Αποτελέσματα των ΚΟΜΥ:
88 θετικά rapid tests στην Πάτρα

Το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 28 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 24 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 5031 rapid test και ανευρέθηκαν 933 θετικά (18.55%).Από τις 933 περιπτώσεις, οι 453 αφορούν άνδρες και οι 480 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 42.72 έτη

Τα αποτελέσματα αυτών των rapid tests για τη Δυτική Ελλάδα, ήταν:

Πάτρα

    • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
      369 rapid test με 88 θετικά (23.85%) αφορούν σε 29 άνδρες και 59 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

 


AgrinioStories