3 Δεκεμβρίου 2021

Παν. Πατρών σήμερα 19/11: Συμπ. Ανόργ. Χημείας

19-21 Νοεμβρίου 2021 το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας

Το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας θα διεξαχθεί 19-21 Νοεμβρίου 2021 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με προσκεκλημένους ομιλητές μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας και της Κύπρου που δραστηριοποιούνται στο ερευνητικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας.

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Χημείας και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και  θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία μόνο των προσκεκλημένων ομιλητών και περιορισμένου ακροατηρίου (κατόπιν προσκλήσεως).

Το Συμπόσιο θα περιλαμβάνει μόνο προφορικές παρουσιάσεις (διαλέξεις) από τους προσκεκλημένους ομιλητές. Η έναρξη των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής καλούν όλους τους συναδέλφους μέλη-ΔΕΠ και Ερευνητές, φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες), μεταδιδάκτορες, και λοιπό κοινό, που δραστηριοποιούνται (άμεσα ή έμμεσα) ερευνητικά σε διάφορα πεδία που άπτονται της Χημείας, να παρακολουθήσουν διαδικτυακά (live streaming) το Συμπόσιο μέσω του YouTube πατώντας στο σύνδεσμο (link): https://youtu.be/ORHJO__qpTc.

Η διαδικτυακή παρακολούθηση παρέχεται στους συμμετέχοντες δωρεάν. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερώσεις για το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα (στην Αγγλική γλώσσα): https://gr-inorgchem.upatras.gr/.

Σε αυτό το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας θα τιμηθούν οι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Ανόργανης Χημείας, κ.κ. Σπύρος Π. Περλεπές (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών) και Θεμιστοκλής Καμπανός (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο.

 


AgrinioStories | Δελτίο Τύπου