Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων: «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ»

Με διαδικασίες σαλαμοποίσησης επιχειρούν να στήσουν
«Κολυμβήθρα του Σιλωάμ» νομιμοποίησης αυθαιρεσιών

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείτε μία κινητικότητα σε υπάρχουσες και ανενεργές μονάδες, με σκοπό τις τακτοποιήσεις χρόνιων εκκρεμοτήτων και παρανομιών πριν την θεσμοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας,  ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην υπό ίδρυση Π.Ο.Α.Υ.

Με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης έρχονται και θα έρθουν και στο μέλλον, για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), οι οποίες είναι αντίγραφα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας με στόχο να  νομιμοποιήσουν τα κακώς κείμενα, να  εξαντλήσουν τις αντοχές του Δημοτικού Συμβουλίου, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα κουραστεί και έτσι θα βρεθεί η πολυπόθητη πλειοψηφία  θετικής ψήφισης των σχεδίων τους.

Στο Δήμο Ξηρομέρου ήρθε προ ημερών, για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο η ανανέωση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων,  καθώς και η προέγκριση άδειας μετεγκατάστασης μονάδας παραγωγής ιχθύων, από την θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου, στην θαλάσσια περιοχή Μαυροβορός, περιοχής Αστακού, είκοσι (20) στρεμμάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Συγκεκριμένα:

  1. Μονάδα στον όρμο Κούμαρος Αστακού, ζητάει από το 2013 έως το 2021 την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας, η οποία όμως κάθε φορά απορρίπτεται από την διοίκηση, για λόγους ότι η μονάδα βρίσκεται σε βάθος πολύ μικρότερο από τα 18 μέτρα που ορίζει η νομοθεσία.

Η μονάδα παραμένει κλειστή έως σήμερα και παρόλα αυτά το αίτημα επανέρχεται, με προτροπή της διοίκησης, τίθεται σε διαβούλευση και ζητείται από την Περιφέρεια, να γνωμοδοτήσει και ο Δήμος Ξηρομέρου για έγκριση ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων και λειτουργία της μονάδας στο ίδιο σημείο, που επί εφτά χρόνια το αίτημά της απορρίπτεται.

Το ερώτημα που τίθεται είναι, πως είναι δυνατόν οι αρμόδιες αρχές να ζητούν την ανανέωση των διοικητικών πράξεων, εφόσον η εν λόγω θέση για την οποία ζητείται η ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο δεν πληροί τα κριτήρια του βάθους, δεν λειτουργεί και δεν δύναται να λειτουργεί χωρίς εν ισχύ απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Α.Ε.Π.Ο;

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε αρνητικά.  Συγχαίρουμε τις παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους που ήταν ενήμεροι για  το θέμα και αποφάσισαν το ορθό.

Επίσης η Επιτροπή Αγώνα κατέθεσε στην ανοικτή διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) το έντυπο Δ11 με  επιχειρήματα τις αντιρρήσεις της εναντίον της ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο για την συγκεκριμένη μονάδα στον Κούμαρο.

  1. Μονάδα δέκα (10) στρεμμάτων, που δραστηριοποιείτε σε περιοχή που διοικητικά ανήκει στο Δήμο Μεσολογγίου, ζητάει να μετεγκατασταθεί στην περιοχή Μαυροβορός (πίσω από τον Μαραθιά) Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου και να αυξηθεί η μονάδα στα είκοσι (20) στρέμματα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων έδωσε  προέγκριση άδειας χωροθέτησης για μετεγκατάστασή της.

Να θυμίσουμε ότι η περιοχή Μαυροβορός είναι η μόνη περιοχή που έμεινε ελεύθερη για τους Αλιείς μας, την οποία και επιθυμούν να παραμείνει ελεύθερη για ψάρεμα. Θεωρούμε επίσης ότι η ανωτέρω απόφαση αποτελεί και εχθρική ενέργεια, αφού δεν λαμβάνει υπόψη την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Αποφ. 87/08-2020) και τις αποφάσεις της Επιτροπής Αγώνα, που προαναφέραμε, καθώς η συγκεκριμένη θέση μετεγκατάστασης (Μαυροβορός του Δήμου Ξηρομέρου, περιοχή Αστακού) της εν λόγο μονάδας, ανήκει στην παράκτια έκταση των Δυτικών Ακτών, για την οποία είμαστε κάθετα αντίθετοι για οποιαδήποτε μετεγκατάσταση ή ίδρυση νέας μονάδας ή επέκταση υπάρχουσας.

Η Επιτροπή Αγώνα και γι αυτή την περίπτωση έστειλε γραπτώς και με ακλόνητα επιχειρήματα τις αντιρρήσεις της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

  1. Μετά την αναφορά μας, την άνοιξη του 2021, για παραβίαση των αδειοδοτημένων στρεμμάτων, από πολλές ιχθυοκαλλιέργειες των Δυτικών Ακτών Αιτωλ/νίας και των Εχινάδων, η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενήργησε ελέγχους. Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν πράγματι παραβάσεις σε ορισμένες μονάδες και ακολουθήθηκε η διαδικασία της νομοθεσίας, όπως πρόστιμα και συστάσεις για επαναφορά στα αρχικά τους στρέμματα.

Η Επιτροπή Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου- Καλάμου – Καστού ενάντια στην Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας και για το θέμα αυτό επανήλθε γραπτώς και με επιχειρηματολογία ζητά να συνεχιστούν οι έλεγχοι.

Από την αρχή του αγώνα μας, είχαμε τονίσει ότι η Π.Ο.Α.Υ δημιουργείτε με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, για να νομιμοποιήσει αυθαιρεσίες του παρελθόντος και του παρόντος, άναρχες χωροθετήσεις και για να μην υλοποιηθούν οι αποφάσεις της πρώην Νομαρχίας Αιτωλ/νίας το 1999 και της επιτροπής των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Γεωργίας το 1996, για μετεγκατάσταση των μονάδων που βρίσκονται στην παράκτια έκταση Αστακού – Μύτικα. Οι αποφάσεις αυτές παραβιάστηκαν και παραβιάζονται μέχρι σήμερα. Επιβεβαιωνόμαστε καθημερινά και στο ότι η Στρατηγική  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της Π.Ο.Α.Υ, στο μεγαλύτερο μέρος της έχει είτε ψευδή, είτε ανακριβή στοιχεία και πρέπει όλος ο διοικητικός φάκελος της να αποσυρθεί.

Το έχουν καταλάβει όλοι, εκτός από τους πολιτικούς μας, βουλευτές και πολιτευτές την Κυβέρνηση και τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 


AgrinioStories