27 Σεπτεμβρίου 2022

Ούτε στην Πάλαιρο τα σκουπίδια του Μεσολογγίου

«Όχι» και στο νέο αίτημα που κατατέθηκε απο τον δήμο Μεσολογγίου
από τον ΧΥΤΑ Παλαίρου για τα σκουπίδια του

Στην Βόνιτσα, την 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας, που είναι αρμόδιο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ στην Πάλαιρο.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, κλήθηκε να αποφασίσει για το νέο αίτημα που κατατέθηκε απο τον δήμο Μεσολογγίου. Ο Δήμος Ι Π Μεσολογγίου με επείγον έγγραφο του, υποβάλλει εκ νέου αίτημα, για μεταφορά επιπλέον 2.500 τόνων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαίρου επικαλούμενος λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση των απορριμμάτων, ειδικά λόγω των εορτών Εξόδου, του Πάσχα και τις αποφάσεις για ελεύθερη μετακίνηση πολιτών.

Ο Γεώργιος Αποστολάκης Δήμαρχος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, δεν προσήλθε αν και είχε κληθεί νόμιμα.

Μετά την συζήτηση που έγινε, το Δ.Σ. δεν ενέκρινε την αποδοχή του αιτήματος για μεταφορά και εναπόθεση 2.500 τόνων ΑΣΑ από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου στον ΧΥΤΑ Παλαίρου.

Όπως προέκυψε ισοψήφησαν δύο – δύο (2-2) τα τέσσερα παρόντα μέλη του ΔΣ αλλά με την αρνητική ψήφο του προέδρου κ Αθανασίου Κασόλα (που υπερισχύει η ψήφος του ως προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας) και την αρνητική ψήφο του μέλους Κων/νου Τσακαλη, η απόφαση ήταν τελικά αρνητική.

Μειοψήφησαν τα μέλη κ Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, Δήμαρχος Δήμου Ξηρομέρου και Σωτήρης Γερολύμος, Αντιδήμαρχος Δήμου Ξηρομέρου οι οποίοι ψήφισαν θετικά.

 


AgrinioStories | Πηγή