8 Ιουνίου 2023

Ο Γεώργιος και ο Παύλος στο Αγρίνιο

Διασταύρωση των οδών Παπαστράτου & Μάρκου Μπότσαρη
Ο Βασιλιάς Γεώργιος και ο Διάδοχος Παύλος και ο Δήμαρχος Βότσης

  • του Νίκου Αντωνίου

Το να προσεγγίσει κάποιος την πόλη μας εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο, λόγω των ανύπαρκτων υποδομών. Κακοτράχαλοι δρόμοι, αυτοκίνητα σχεδόν ανύπαρκτα και ο μόνος τρόπος πρόσβασης ήταν ο Σιδηρόδρομος Β.Δ. Ελλάδος. Έτσι, η επίσκεψη του Βασιλιά, ήταν κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Το ίδιο βέβαια ίσχυε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, όπου τα σημαίνοντα πρόσωπα που «μας έκαναν την χάρη να μας επισκεφτούν», ήταν ελάχιστα. Στην σπάνια φωτογραφία του Ξυθάλη, στις 6 Απριλίου 1936, είναι μπροστά από το μνημείο που είναι αφιερωμένο από το Δήμο Αγρινίου στους Πεσόντες των πολέμων 1912-1913. Βλέποντάς το, μου θυμίζει το μνημείο όπου γίνεται η κατάθεση στεφάνων κάθε 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου…

Βρισκόμαστε στη διασταύρωση των οδών Παπαστράτου & Μάρκου Μπότσαρη. Συνοδηγός στο ανοιχτό σπορ αυτοκίνητο της εποχής, καμαρώνει ο τότε Δήμαρχος Αγρινίου, Δημήτριος Βότσης. Η επίσκεψη του Γεωργίου Β’ ήταν συνέχεια της παρουσίας του στο Μεσολόγγι, την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 1936, τιμώντας με την παρουσία του τις γιορτές της Εξόδου των πολιορκημένων Ελλήνων από τους Τούρκους, στις 10 Απριλίου 1826. Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ στο φύλλο 92 του έτους ΜΒ της 6ης  Απριλίου 1936, μετά τη θεατρική παράσταση που δόθηκε στο Γυμνασιακό Μέγαρο Μεσολογγίου και ώρα 6η απογευματινή, ο Βασιλιάς Γεώργιος και ο Διάδοχος Παύλος, αναχώρησαν μετά της συνοδείας Υπουργών και άλλων για το Αγρίνιο, όπου ο λαός τούς επεφύλαξε τη μεγαλοπρεπέστερη και ενθουσιωδέστερη υποδοχή.

Χαρακτηριστικά, ο απεσταλμένος της εφημερίδας, αναφέρει «αι προσπάθειαι της Δημοτικής Αρχής διά την όσο το δυνατόν επισημοτέραν και λαμπροτέραν δεξίωσιν του Άνακτος εις την πόλιν της προόδου και της αενάου επι τα βελτίω εξελίξεως, το Αγρίνιον, εστέφθησαν υπό σπανίας επιτυχίας. Πώς να περιγράψει κανείς την εορταστική νόψιν της πόλεως. Ασφαλώς, ότι και να λεχθή, θα είναι κατώτερον της πραγματικότητας. Το ίδιον θα είχομεν να σημειώσωμεν και ως προς τας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του πλήθους.

 

 

Το θέαμα, ήταν εκτάκτως γραφικόν από της απόψεως της διακοσμήσεως του Αγρινίου, όπου στην είσοδο της πόλεως είχε τοποθετηθεί αψίδα όπου έγραφε: ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ. Στην κορυφή της αψίδος είχε κατεσκευασθή  εξώστης από του οποίου κοράσια με εθνικήν ενδυμασίαν έρραινον δι’ ανθέων τον Βασιλέα, και λίαν συγκινητικόν από της απόψεως των εκδηλώσεων των κατοίκων αυτού, προς το πρόσωπον του Βασιλέως και του Διαδόχου».

Συνοδεία του Βασιλιά ήταν από πλευράς υπουργών οι: Οικονόμου, Παναγιωτάκης, και Βαλαωρίτης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ι. Μεταξάς, ο ναύαρχος Σακελλαρίου και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανασιάδης – Νόβας Γ. Παρόντες στην προϋπάντηση ήταν ο Δήμαρχος Δ. Βότσης, με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι βουλευτές Παναγόπουλος, Παπαθανάσης, Παπαϊωάννου κ.λπ. Τις τιμές απέδωσε διμοιρία έφιππου χωροφυλακής. Στην προσφώνηση του Δημάρχου, η απάντηση του Βασιλιά ήταν: Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο.

«Η Α.Μ. κατέλυσε στην οικία του καπνέμπορου Χασουράκη, οι δε υπουργοί στο ξενοδοχείο ΕΘΝΙΚΟΝ. Κάτω από την οικία, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες κόσμου και επευφημούσαν τον Άνακτα. Μετά από την μεγάλη επιμονή του πλήθους, η Α.Μ. και η Α.Υ. εμφανίστηκαν στον εξώστη, όπου παρέμειναν για 5 λεπτά χαιρετίζοντες με το χέρι.

Στις 9:30 εσπερινή, παρατέθηκε επίσημο γεύμα  στην παραπάνω αναφερόμενη κατοικία όπου το σύνολο των καλεσμένων συμπεριλαμβανομένων των λαμπρών φιλοξενούμενων ήταν 16. Κατά τα επιδόρπια, ο Δήμαρχος, έκανε την παρακάτω πρόποση: “Μεγαλειότατε, μετά βαθυτάτης συγκινήσεως αιτούμαι όπως μοι επιτραπή και υψώσω το κύπελλον υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως του αειθαλούς δένδρου της Ελληνικής Δυναστείας και ιδιαιτέρως της Υμετέρας Μεγαλειότητος και της Α. Υψηλότητος του προσφιλούς διαδόχου Σας.

Ο Δήμος Αγρινίου Βασιλεύ, έχει ανάγκην της Υμετέρας ευνοίας διά να σταδιοδρομήση από Υμάς δε τον μεγαλόφωνον κήρυκα του σωτηρίου κηρύγματος της συμφιλιώσεως, τον αντάξιον γόνον του μεγάλου στρατηλάτου και αειμνήστου πατρός σας Κωνσταντίνου, αναμένει ευλόγως να θεμελιώσητε την υπό τους αρίστους των οιωνών αρξαμένην μεγάλην προσπάθειαν υπέρ της σωτηρίου εθνικής συμφιλιώσεως, της εθνικής μας αναδιοργανώσεως και της προς άμυναν παρασκευής, ίνα τοιουτοτρόπως η Ελλάς εμφανιζομένη με τα αιώνια σκήπτρα της, συμβάλη εις την παγκόσμιον ειρήνην. Περαίνων δε αναφωνώ: Πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός την βασιλείαν Υμών.

H A.M. απήντησεν: “Σας ευχαριστώ πολύ διά την ωραιοτάτην υποδοχήν σας”».

Επίσης, στην εφημερίδα των Πατρών ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ  στο φύλλο της Μ. Δευτέρας 6ης Απριλίου 1936, διαβάζουμε ότι περίπου στις 10:00, ο Βασιλιάς κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων, «το οποίο βρίσκεται απέναντι από την οικία Χασουράκη, όπου φιλοξενήθηκε και εψάλη από τους παρευρισκόμενους ιερείς, επιμνημόσυνος δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων.

Εν συνεχεία παρέστη στην παρέλαση όπου προπορεύονταν οι παλαιοί πολεμιστές, ακολουθούσαν νεάνιδες που φορούσαν στολές Καρυάτιδος, μαθητές με στολές του ’21 και τέλος οι μαθητές όλων των σχολείων της πόλης μας. Είναι η δεύτερη μι-κρότερη φωτογραφία που παρατίθεται και επιβεβαιώνει το γεγονός. Εν συνεχεία πήγε στο Δημαρχείο όπου ακολούθησε δεξίωση των αρχών της πόλης μας και των εκπροσώπων των οργανώσεων. Περίπου ώρα 11:30 ο Βασιλεύς επισκέφθηκε το Πάρκο Παπαστράτου και εκφράσθηκε ενθουσιωδώς βλέποντας τα Παπαστράτεια εκπαιδευτήρια. Περίπου ώρα 12:00, το Αγρίνιο αποχαιρετά το Βασιλιά.

Η επιστροφή του Βασιλιά και της ακολουθίας του στο Μεσολόγγι και εν συνεχεία η αναχώρηση με το αντιτορπιλικό ΣΦΕΝΔΟΝΗ, έγινε κάνοντας το γύρο της Τριχωνίδος, ένα επίπονο (110 χλμ. περίπου)  και μεγάλο σε διάρκεια (περίπου 5 ώρες) ταξίδι. Ο Βασιλιάς ήταν καταμαγεμένος από τη μαγευτική αυτή διαδρομή, όπου κάθε 2 χλμ. υπήρχαν αψίδες στημένες προς τιμήν του. Στο Παναιτώλιο, οι χωρικοί με τις γραφικές φορεσιές τους, τον έραιναν με άνθη, οι δε καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα.

Εν συνεχεία, ακολούθησε το Καινούργιο, η Παραβόλα, όπου η είσοδός του χαιρετίσθηκε με πυροβολισμούς. Στο χωριό Γουρίτσα και τη γραφικότατη θέση Κωνσταντοπούλου, η βασιλική πομπή σταμάτησε για δυο ώρες, όπου παρατέθηκε δείπνο από το Δήμο Αγρινίου σε παραλίμνιο κτήμα. Είναι η τρίτη φωτογραφία τεκμήριο. Εκεί συνομίλησε με διάφορους χωρικούς και δέχθηκε να φωτογραφηθεί μαζί τους. Ακολούθησε η ενθουσιώδης υποδοχή σε Μόκιστα και Θέρμο. Εν συνεχεία μπήκε στην επαρχία Μεσολογγίου, και διέρχεται από τα χωριά Μακρυνού, Γαβαλού, Γραμματικού, Ματαράγκα, Παπαδάτες και Αιτωλικό. Σε όλη την διαδρομή το Βασιλιά συνόδευε ο Δήμαρχος Αγρινίου καθώς και όλο το Δημοτικό συμβούλιο

 

Οι φωτογραφίες από το ιστορικό και φιλολογικό αρχείο του Νίκου Αντωνίου

AgrinioStories