8 Δεκεμβρίου 2022

Ο Γ. Αγραφιώτης νέος πρόεδρος Ιατρ. Συλ. Αγρινίου

Την Κυριακή 16-10-2022 ,
πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στα γραφεία
του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου

Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη: 1) Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Πειθαρχικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου τακτικών & αναπληρωματικών μελών), 3) Εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ, 4) Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Με τη συμμετοχή να ξεπερνάει το 65%, την πρώτη θέση σε σταυρούς έλαβε το «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» με ποσοστό 82,59% καταλαμβάνοντας 9 έδρες, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» με ποσοστό 17,41% καταλαμβάνοντας 2 έδρες.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας τα ψηφοδέλτια καταμετρήθηκαν, αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και εν συνεχεία έγινε η διαλογή. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Τα αποτελέσματα εκλογής κατά αλφαβητική σειρά έχουν ως εξής

Για το διοικητικό συμβούλιο

 • «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρικής Συνεργασίας» έδρες: 9
  • Αγραφιώτης Γιώργος,
  • Γκόγκος Παναγιώτης,
  • Ζήσης Αθανάσιος,
  • Ζογανάς Κωνσταντίνος
  • Κουκοπούλου Ειρήνη,
  • Ξηλωμένος Απόστολος,
  • Ρώσσας Χαράλαμπος
  • Σιδέρη Σπυριδούλα
  • Σταμάτης Παναγιώτης
 • «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» έδρες: 2
  • Αραβανής Γεράσιμος
  • Γκούρλια Κωνσταντίνα

Για τους εκπροσωπους του ΙΣΑ στον Π.Ι.Σ.

 • «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρικής Συνεργασίας» έδρες: 5
  • Βασιλόπουλος Απόστολος
  • Ζήσης Γρηγόριος
  • Κολοκυθάς Βασίλειος
  • Μπούζιου Αγγελική
  • Παπαθανάσης Παντελής
 • «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» έδρες: 1
  • Αραβανής Γεράσιμος

 


AgrinioStories