29 Ιανουαρίου 2023

Ο δύσκολος χειμώνας του 1944 (Μέρος 2ο)

Τα προβλήματα της Λαϊκής αυτοδιοίκησης
Ο δύσκολος χειμώνας του 1944

 • του Λευτέρη Τηλιγάδα
 • «αρχείον Αγρινίου», τεύχος 12, σελ. 35
 • Δείτε ΕΔΩ το 1ο Μέρος

Ξεκινήσαμε χθες και ολοκληρώνουμε σήμερα
τη δημοσίευση του Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου της 1ης Δεκέμβρη 1944. 

Έργα για τα οποία πρέπει να φροντίσουμε μόλις οικονομικά ανασυγκροτηθεί ο Δήμος είναι:

   • 1. Αποκατάσταση του κατεστραμμένου δικτύου του δημοτικού φωτισμού, επέκταση στους συνοικισμούς Ερυθραίας και Καπέλλα και στις συνοικίες που δεν υπάρχει.
   • 2. Επέκταση του δικτύου ύδρευσης. 3. Κατασκευή δρόμων (Δ. Σταΐκου, Διαμαντή, Γριμπόβου, Δαγκλή, κ.λπ.)

Οι υπάρχουσες μελέτες εις την πόλιν είναι οι εξής:

  1. Μελέτη του ζητήματος των υπονόμων της πόλης (ασυμπλήρωτη).
  2. Μελέτη αντλιτικών εγκαταστάσεων.
  3. Μελέτη κατασκευής δημοτικών λουτρών.
  4. Μελέτη κατασκευής δημοτικού θεάτρου.
  5. Μελέτη κατασκευής σφαγείων (Μέρος μόνο εξετελέσθη).
  6. Μελέτη κτιρίου Νοσοκομείου.

Επιπλέον πρέπει να συζητηθούν και τα εξής: Ο καθορισμός ποιοι θα πληρώσουν το φωτισμό για το μήνα Νοέμβριο. Η αναπροσαρμογή των ποσών της ερανικής εισφοράς. Πώς έχει το ζήτημα της αγροτικής ασφάλειας. Υποδεικνυόμενα μετά Συνοικιακά Συμβούλια. Η αναγνώριση σωματείων. Μία έκθεση της πολιτοφυλακής για τον Δημοτικό Υπάλληλο Χρ. Μουσελίμη. Η λήψη απόφασης για τα έξοδα του Χρ. Καπελλάκη για τη μετάβασή του στην Πάτρα και την Αθήνα, ως αντιπροσώπου του Δήμου. Ο καταρτισμός τοπικής επιτροπής για τα καύσιμα. Ο καταμερισμός των εργασιών του Δήμου στους Δημοτικούς Συμβούλους. Και τέλος η μετά-βαση του Δημάρχου στην Αθήνα για δάνειο και άλλα ζητήματα.

Διεξάγεται συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων.- Διαβάζονται εκθέσεις διαφόρων Συνοικιακών Συμβουλίων για την εκτέλεση έργων.

Αναφορικά με την υδροληψία ο συν. Καπελλάκης φρονεί ότι πρέπει να υποχρεωθούν στην καταβολή τέλους όλοι οι κάτοικοι, στο προσεχές δε μέλλον κι όταν τα οικονομικά του Δήμου το επιτρέψουν να τοποθετηθούν υδρόμετρα.

Όσον αφορά το σχέδιο της πόλης, εφαρμόζεται τούτο προοδευτικά. Ο Δήμος σύμφωνα με το νόμο αποζημιώνει μόνο τις οικοδομές, τα δε οικόπεδα υπάγονται στην περίπτωση της αυτοαποζημίωσης των ιδιοκτητών αυτών. Είναι λέγει κι αυτό ζήτημα του προσεχούς μέλλοντος. Έχει τη γνώμη ότι πρέπει να γίνη μια αρμόδια υπηρεσία τακτοποίησης των οικοδομών στην πόλη που να επιβλέπη την εφαρμογή του σχεδίου, ώστε να μη γίνεται καταστρατήγησή του.

 • Οι συν. Κιρκιλέσης και Καρασούλος φρονούν ότι θα πρέπη να επιβληθή η φορολογία υδροληψίας, εξαιρουμένων εκείνων που δεν έχουν εγκαταστάσεις.
 • Ο συν. Καραπαπάς έχει την γνώμη ότι πρέπη να επιβληθή το τέλος υδροληψίας ως υποχρεωτικό γενικά, ακόμα και για κείνους που δεν έχουν εγκαταστάσεις γιατί αυτοί παίρνουν από τις δημόσιες βρύσες και να εξαιρεθούν οπωσδήποτε οι άποροι.
 • Ο συν. Κιρκιλέσης συμφωνεί με τον συν. Καραπαπά και συνιστά να σχηματισθή επιτροπή και να μελετήση τη σύνταξη καταλόγου απόρων από όλες τις φορολογίες.
 • Ο συν. Παρθένης συνιστά να αφαιρεθούν οι βρύσες που χρησιμοποιούνται για την άρδευση των κήπων. Ο συν. Καπελλάκης συμφωνεί και προτείνει μάλιστα τον περιορισμό των δημοτικών κρηνών από σημεία που κρίνονται περιττές.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται η επιβολή του τέλους υδροληψίας με βάση πάντοτε την οικονομική δυνατότητα των κατοίκων. Αποφασίζεται επίσης να αφαιρεθούν οι βρύσες των κήπων και ανατίθεται στον συν. Καπελλάκη να μελετήση το ζήτημα της περικοπής των δημοτικών κρηνών, να εισαχθή δε τούτο στο συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

Ορίζεται επιτροπή εκ των συν. Καπελλάκη, Καρασούλου, Κουτσοδήμα, Κιρκιλέση, Παρθένη και Τζωρτζόπουλου, όπως οι τρεις πρώτοι μελετήσουν το ποιο τέλος υδροληψίας θα επιβληθή, καθώς και το ζήτημα της αραίωσης των δημοτικών κρηνών σε συνεργασία με τα συνοικιακά συμβούλια και οι τρεις δεύτεροι ασχοληθούν επίσης με τα συνοικιακά συμβούλια με την πληρωμή του τέλους ηλεκτροφωτισμού του μήνα Νοέμβρη που θα πληρωθή στην εταιρεία.

Απ’ το τέλος αυτό του φωτισμού λαμβάνεται απόφαση να απαλλαγούν οι οικογένειες ανταρτών, των θυμάτων και αναπήρων, οι άποροι, γιατροί και δικηγόροι και οι υπάλληλοι του Δήμου μέχρι τριών κιλοβάτ.

Η παραπάνω εξαμελής επιτροπή θα καταρτίσει επίσης τον κατάλογο απόρων της πόλης για την απαλλαγή τους από τις φορολογίες και για να τύχουν της κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης του Δήμου με συνεργασία με τα συνοικιακά συμβούλια.

Αναφορικά με τον φόρο εγχωρίων προϊόντων αποφασίζεται να μειωθή από 10% εις 5% καθώς και για τα σφάγια που (δυσ. λεξ.) η απαλλαγή των φορτωμάτων καυσόξυλων ως και των μαλλιών.

Ερανική εισφορά: Καθορίζεται ανώτατο όριο εράνου το ποσό των 1.500 δρχ ή σε είδος που θα πληρωθή σε τρεις δόσεις μέσα στους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη και ορίζεται επιτροπή εκ των συν. Πολύζου, Καρασούλου, Τζωρτζοπούλου, Παρθένη και Μπανιά για τη σύνταξη του καταλόγου σε συνεργασία με τα συνοικιακά συμβούλια.

Δημοτική Αγορά: Εγκρίνεται να συνταχθή νέα διακήρυξη μίσθωσης των καταστημάτων με βάση τα ενοίκια του 1940 – 41.

Καθαριότητα: Σύμφωνα με πρόταση του συν. Δημάρχου αποφασίζεται να γίνη δημοπρασία για δύο κάρρα και να καταργηθή το τέλος καθαριότητας.

Δικαιώματα ταφής: Εγκρίνονται δικαιώματα ταφής νεκρών στο δημοτικό νεκροταφείο τα παλαιά τα καθοριζόμενα υπό του κανονισμού.

Οικονομική ενίσχυση του Δήμου: Εγκρίνεται να μεταβή ο συν. Δήμαρχος στην Αθήνα για να φροντίση για την χορήγηση δανείου ή ενίσχυσης ή και τα δύο από το κράτος εκ δρχ 3.000.000 καθώς και για γενικώτερα ζητήματα της πόλης και του Δήμου .

Ζητήματα Νεκροφόρου: Ανατίθεται στον συν. Δήμαρχο να κανονίση το ζήτημα έστω και προσωρινά.

Αναφορικά με τη δημοτική αγορά ο συν. Καρασούλος συνιστά να ληφθούν μέτρα καθαρισμού των υπογείων χάριν της υγείας της πόλης και αυτών των ενοικιαστών.

Ο συν. Δήμαρχος απαντά ότι το ζήτημα αυτό καθώς και της συντήρησης της αγοράς, εξαρτάται από την οικονομική αντοχή του Δήμου.

Το ίδιο λέγει και για τα δημοτικά σφαγεία και προτείνει και λαμβάνεται απόφαση ο συν. Καπελλάκης να μελετήση το ζήτημα της μερικής λειτουργίας των.

Ύδρευση των συνοικισμών: Λαμβάνεται απόφαση να επισκευασθούν τα αρτεσιανά από τον σιδηρουργό Δημάκη αντί είδους και εγκρίνεται σύμφωνα με πρόταση του συν. Καπελλάκη για την καλύτερη ύδρευση των συνοικισμών την οποία υποστηρίζει και η συν. Μαστρογιάννη να μείνη περισσότερες ώρες σε λειτουργία η υψηλή ζώνη διανομής του νερού στην οποία υπάγονται οι συνοικισμοί.

Αναβάλλεται η συζήτηση για τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων.

Χώρος Αγίας Τριάδας: Εγκρίνεται η απαλλοτρίωση του χώρου όπου εξετελέσθησαν τη Μ. Παρασκευή και ενταφιάσθηκαν τα παιδιά του Λαού, καθώς και ο καλλωπισμός αυτού και η ανέγερση αναθηματικής στήλης. Επί του προκειμένου ο συν. Δήμαρχος υποβάλλει πρόταση μετονομασίας των οδών και των πλατειών με ονόματα ηρώων πεσόντων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου και εκλέγει επιτροπή εκ των συν. Καραπαπά, Πετρίδη, Πολύζου, Μπάβαρη και συν. Χαβέλλα υπό την προεδρία του Δημάρχου να μελετήση το ζήτημα και να αποφασίση συγχρόνως.

Ενίσχυση υπαλλήλων. Λαμβάνεται απόφαση με την αποστολή χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδας να καταβληθούν οι δέουσες μέριμνες και προσπάθειες για τη χορήγηση δανείου. Ο συν. Καραπαπάς δηλοί ότι και από μέρος των οργανώσεων θα καταβληθή μέριμνα προς το σκοπό αυτόν.

Ζήτημα ηλεκτροφωτισμού.Αποφασίζεται να απευθυνθή έγγραφο στον ανάδοχο του ηλεκτροφωτισμού να αποστείλη Διευθυντήν και να μελετηθούν όλα τα ζητήματα τα σχετιζόμενα με τον ηλεκτροφωτισμό και την ύδρευση της πόλης καθώς και το δίκτυο. Αναφορικά με την αγροτική ασφάλεια εγκρίνεται η είσπραξη ως (δυσ. λέξη) μεγάλων ζώων δρχ 20 και των μικρών 10, των δε κοπαδιών, δρχ 120. Και ανατίθεται στους συν. Μπάβαρη και Μπανιά να μελετήσουν το ζήτημα της πληρωμής των αγροφυλάκων από τους ——— και γενικώτερα το ζήτημα της αγροφυλακής.. Ανατίθεται στους συν. Καπελλάκη και Μπάβαρη να ρυθμίσουν τα ζητήματα τα θιγόμενα από τις εκθέσεις σε συνεργασία με τα συνοικιακά συμβούλια.

Αίτηση παρόδιων οδού Μακρή ανατίθεται στον συν. μηχανικό Καπελλάκη. Ομοίως αίτηση του Γυμνασίου Αρρένων παραπέμπεται στον συν. Καπελλάκη. Αιτήσεις για την αύξηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού παραπέμπονται στην ηλεκτρική εταιρεία. Αίτηση κατοίκων και κρεοπώλου Ζαμπάρα για τη διατήρηση του κρεοπωλείου του εντός της Δημοτικής Αγοράς απορρίπτεται. Αίτηση εργατών γης λαμβάνεται υπ΄ όψει. Αίτηση κατοίκων αναφερομένων σε εκχερσώσεις δημοτικών εκτάσεων παραπέμπεται στη δασική υπηρεσία, ίνα μας γνωρίση σχετικά. Αίτηση ηλεκτρικής εταιρείας για ενίσχυση λαμβάνεται υπ΄ όψει για το μέλλον. Διαβάζεται και εγκρίνεται η ίδρυση του Συλλόγου Πυροπαθών και Λεηλατηθέντων.

Διαβάζεται έκθεση του Β΄ τμήματος Πολιτοφυλακής με την οποία γνωρίζεται ότι ευρέθη εφοδιασμός γερμανικός από 15 κουβέρτες, πολλά σεντόνια, μαξιλαροθήκες, χειρουργικά εργαλεία, κύπελλα νερού κ.ά. μικροπράγματα στο σπίτι του Δημοτικού Υπαλλήλου Χρ. Μουσελίμη κ.λ.π. και εκφράζεται η γνώμη ότι ο υπάλληλος θα είχε μεγάλες σχέσεις με το στρατό Κατοχής. Ο συν. Δήμαρχος προτείνει να τιμωρηθή με 10ήμερη απόλυση.

Ο συν. Κουτσοδήμος έχει τη γνώμη ότι πρέπει να επιβληθή ποινή πέντε ημερών, καθ΄όσον πρέπει να ληφθή υπ΄όψει ότι ο παραπάνω υπάλληλος πρόσφερε πολλά είδη στο στρατό του ΕΛΑΣ. Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνεται να επιβληθή ποινή στον υπάλληλο Χρ. Μουσελίμη των δέκα ημερών.

Εγκρίνονται γενόμενα έξοδα του συν. Καπελλάκη κατά το ταξείδι του στην Πάτρα και την Αθήνα ως αντιπροσώπου του Δήμου δρχ. 50.000.000. 000 εκ του πληθωρικού χαρτονομίσματος και δρχ. 350 νέες δρχ. κατ΄ αποκοπή. Ομοίως η χορήγηση νέων δρχ. 8.000 ως ενίσχυση στο νοσοκομείο. Αποφασίζεται η ενίσχυση του Κεφ. 8 αρθρ. 7 (απολύμανσης) εκ μεταφοράς ποσού δρχ (πληθ. χαρτονομίσματα)εκ του Κεφ. 40 αρθρ. 1του προϋπολογισμού του δήμου 1944 -45.

Καταρτίζεται επιτροπή από τους συν. Τζωρτζόπουλο, συν. Χαβέλλα και Σβόλη για τα καύσιμα.

Καταμερισμός εργασιών Δήμου:

  1. Για την ύδρευση και το φωτισμό ανατίθεται στον Χρ. Καπελλάκη
  2. Για την καθαριότητα στον συν. Π Πανούτσο.
  3. Για τους κήπους και πάρκα στον συν. Χαβέλλα.
  4. Για τις νομικές υποθέσεις στον συν. Μπάβαρη.
  5. Για τα ιατρεία και γενικά την περίθαλψη στον συν. Σκιαδά, σε συ-νεργασία με τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Καρκατζό.
  6. Για το νοσοκομείο, δημοτικό φαρμακείο στον συν. Κιρκιλέση.
  7. Για την αγροτική ασφάλεια στον συν. Χρ. Μπανιά.

Υπευθυνότητες δίνονται:

 1. Στον συν. Μπάβαρη για το 1ο συνοικιακό συμβούλιο.
 2. Στον συν. Καρασούλο για το 2ο συνοικιακό συμβούλιο.
 3. Στον συν. Τζωρτζόπουλο για το 3ο συνοικιακό συμβούλιο.
 4. Στην συν. Σβόλη για το 4ο συνοικιακό συμβούλιο.
 5. Στην συν. Μαστρογιάννη για το 5ο συνοικιακό συμβούλιο.-

Εγκρίνεται επιτροπή στέγασης. Τακτικά μέλη: 1) Τ. Πετρίδης, 2) Ελ. Πολύζος, 3) Ι. Τζωρτζόπουλος. Αναπληρωματικά: Γ. Σερέτης Τασία Χαβέλλα.

Ακολούθως ο συν. Καραπαπάς ομιλώντας για το επισιτιστικό ζήτημα της πόλης λέγει ότι όλο το συμβούλιο πρέπει να εκδηλώση επ’ αυτού τις ενέργειές του. Φρονεί ότι επιτροπή πρέπει να παρουσιασθή στους Άγγλους και να ζητήση να εκτελέσουν τις υποσχέσεις τους όσον αφορά τον επισιτισμό, αν θα ήταν δε σκόπιμο πάλι η επιτροπή να μεταβή στην Πάτρα, εν ανάγκη να μείνη και μόνιμα εκεί, για να φροντίζη για όλα τα ζητήματα της πόλης. Προτείνει επίσης να αποσταλή τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στην Κυβέρνηση για την καθυστέρηση της αποστολής όλων των υποσχεθέντων παρ΄αυτής στην επιτροπή που μετέβη στην Αθήνα.- Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνεται όπως η επιτροπή εκ των Δημάρχου, Κιρκιλέση, Παρθένη, Σκιαδά και Σβόλη παρουσιασθή στους Άγγλους, καθώς επίσης αποφασίζεται και η αποστολή τηλεγραφήματος στην Κυβέρνηση και λύεται η συνεδρίαση.