3 Δεκεμβρίου 2021

Νέες ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Περιορισμός πλάτους και ταχύτητας στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων,
από τον Κόμβο Παναιτωλίου έως τον Σταθμό ΚΤΕΛ

Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα, αποφασίστηκε ο περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από τον Κόμβο Παναιτωλίου έως τον Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Αιτωλ/νιας Α.Ε., για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας εισόδου – εξόδου Αγρινίου, το οποίο περιλαμβάνει αντικατάσταση των στοιχείων προκατασκευασμένων στηθαίων σκυροδέματος με νησίδες και την ανακατασκευή/επισκευή του οδοστρώματος χωρίς τροποποίηση των χαρακτηριστικών της οδού.

Η απόφαση ισχύει από σήμερα Κυριακή 31/10/2021 έως και την Δευτέρα 03/01/2022, από τις 07:00΄ το πρωί έως 7:00΄το απόγευμα, με τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας μήκους 500 μέτρων, η οποία θα είναι συνεχόμενη και κυλιόμενη. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται στην κυκλοφορία.

Το παραπάνω  διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 


AgrinioStories