27 Μαΐου 2022

Να ολοκληρωθεί η ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
της Γ΄τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Οδηγίες του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας

“Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων”, ξεκαθαρίζει για μια ακόμη φορά ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Παιδείας Αλ. Κόπτσης με σχετικό  έγγραφο .

Προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό, ο Γενικός Γραμματέας  συνιστά:

  • οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων να προβούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της ύλης όλων των μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι στις 09/05/2022 ολοκληρώνεται και η τελευταία φάση της παρακολούθησης της ύλης.
  • οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία και ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.
  • οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης για τα «Διαδικτυακά Τμήματα», να είναι σε άμεση συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων προκειμένου η διδακτέα ύλη να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. Φ5/18737/ΓΔ4/ 18.02.2022 εγκύκλιο των υπηρεσιών μας.
  • οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους/τις Διευθυντές/ντριες Β/βαθμιας Εκπ/σης, τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και τους/τις Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη στα «Διαδικτυακά Τμήματα».

 


AgrinioStories