Μεσολόγγι: Πρόσκληση σε διπλή συνεδρίαση

Πρόσκληση σε διπλή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούνΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τηρώντας το νομοθετικόπλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσήςτου, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικέςδιατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́),της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021(ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καιτης 74ηςεγκ.ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/201/οικ.1827/07.02.2022.

 Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις

Παρακολουθήστε τις συνεδριάσεις ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 102022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 112022


AgrinioStories