Μεσολόγγι – Πρόγραμμα μείωσης απορριμμάτων

Κώστας Λύρος: «Προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό
της διαχείρισης των απορριμμάτων και εστιάζουμε
στην  ποιότητα ζωής των δημοτών μας»

 Yλοποίηση  νέου προγράμματος για  μείωση των απορριμμάτων και του κόστους  που επιβαρύνει  το Δήμο Ι.Π Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής και ευαισθησίας με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προχωρά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στην τοποθέτηση καφέ κάδων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, μετά από σχετική πρόταση που υπέβαλε η Δημοτική Αρχή.

Την Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 εγκρίθηκε  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η μελέτη και οι όροι διακήρυξης για τα υποέργα: «Προμήθεια καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων&  Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης».

Συνολικά το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπού  εξοπλισμού και ειδικότερα:Προμήθεια 300 καφέ κάδων  και 250  oικιακώνκομποστοποιητών,  συνολικής αξίας 88.498,80ευρώ.

Στους καφέ κάδους θα απορρίπτονται  οργανικά υλικά, τα οποία με την συλλογή τους  ο Δήμος θα συμβάλλει σημαντικά  στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς προωθούνται για κομποστοποίηση.

«Εστιάζουμε στη ποιότητα ζωής των δημοτών μας καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσουμε οριστικά το χρόνιο πρόβλημα που παραλάβαμε με το ΧΥΤΑ και διογκώθηκε με τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου και παράλληλα ενισχύουμε την ανακύκλωση,  με την  εγκατάσταση καφέ κάδων συλλογής οργανικών υλικών, στο πλαίσιο του προγράμματος αποκομιδής των βιοαποβλήτων.  Η ανακύκλωση των οργανικών υλικών προστατεύει το περιβάλλον και παράλληλα επιφέρει εξοικονόμηση  πόρων στο Δήμο  μας.», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος , Κώστας Λύρος.

 

Φωτογραφία αρχείου

AgrinioStories