5 Φεβρουαρίου 2023

Λογαριασμοί ρεύματος: Αλλαγές από τον Ιούνιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Σε τρεις σημαντικές αλλαγές
προχωρά από την 1η Ιουνίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Θα έχουν μία ενιαία μορφή που θα μπορεί να είναι κατανοητή απ’ όλους τους καταναλωτές.
Θα υπάρξει και κατηγοριοποίηση των τιμολογίων των παρόχων.

Όπως αναφέρει ο «Οικονομικός ταχυδρόμος», την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις ώστε να δοθούν και οι σχετικές οδηγίες, δίχως ωστόσο -όπως σημειώνεται- αυτές οι αλλαγές να είναι υποχρεωτικές για τις εταιρίες.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατηγοριοποίηση των τιμολογίων των παρόχων, αυτή γίνεται με βάση την εφαρμογή ή μη ρήτρας αναπροσαρμογής και το όριο αναπροσαρμογής τους.

Πιο συγκεκριμένα τα τιμολόγια θα διαχωρίζονται ως εξής:

Σταθερά τιμολόγια: Προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερές ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, που σημαίνει πως η τιμή της κιλοβατώρας θα είναι σταθερή για κάποιο διάστημα.

Τιμολόγια με όριο αυξομείωσης: Προγράμματα με ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας και ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος. Οι πάροχοι σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει εκ των προτέρων να προσδιορίζουν το όριο της αυξομείωσης της τιμής της κιλοβατώρας. Στην περίπτωση που η διαμόρφωση της χονδρεμπορικής τιμής ξεπερνά τα όρια αύξησης τότε οι προμηθευτές θα απορροφούν τη διαφορά και δεν θα την περνάνε στους καταναλωτές.

Τιμολόγια χωρίς όριο αυξομείωσης: Προγράμματα που περιλαμβάνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής της Οριακής Τιμής Συστήματος. Οι αυξήσεις ανεξαρτήτως ορίου θα μετακυλίονται στις χρεώσεις