«Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» με Επιδότηση

Ενισχυμένη Επιδότηση
για την αγορά νέων ηλεκτρικών οχημάτων
προσφέρει το βελτιωμένο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»

«Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες ξεκινούν αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2024 και ολοκληρώνονται στις 30 Απριλίου 2025.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι η αύξηση της ανώτατης επιδότησης για τα φυσικά πρόσωπα από 8.000 σε 9.000 ευρώ. Η απόσυρση παλαιού οχήματος, με πρώτη κυκλοφορία πριν από το 2010, θα επιδοτείται πλέον με 2.000 ευρώ αντί για 1.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι τώρα και η συνολική επιδότηση για την αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος σε συνδυασμό με την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου θα ανέρχεται στα 11.000 ευρώ.

Φυσικά Πρόσωπα

 • Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 9.000€.
 • Επιβράβευση απόσυρσης αυτοκινήτου με 2.000€ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500€.
 • Επιπλέον επιδότηση 1000€ για αγορά αυτοκινήτου από ΑΜΕΑ.
 • Για πολύτεκνες οικογένειες επιπλέον επιδότηση 1000€ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και έως 4000€ συνολικά.
 • Επιπλέον 1000€ για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.
 • Επιδότηση 40% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000€ για αγορά L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).
 • Eπιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.
 • Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.

Εταιρίες

 • Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 6.000€ ανά όχημα από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 4.000€ ανά όχημα από 21 οχήματα και πάνω.
 • Επιβράβευση απόσυρσης με 2.000€ ανά αυτοκίνητο και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400€ για κάθε φορτιστή.
 • Επιδότηση 40% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000€ για αγορά L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).
 • Eπιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.
 • Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.
 • Επιπλέον 4.000€ ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια για τη μετάβαση σε πιο πράσινες και βιώσιμες μετακινήσεις, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.