10 Ιουνίου 2023

Κατσιφάρας: «Κάλιο αργά , παρά ποτέ!»

Κατσιφάρας: «Όχι κύριοι
της Περιφερειακής Αρχής Φαρμάκη.
Δεν είναι έγκαιρη η συμβολή. Κάλιο αργά, παρά ποτέ!».

«Τρία χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Απόστολος Κατσιφάρας, «αυτοθαυμάζεται για υπογραφή απόφασης ένταξης των φορέων κοινωνικής οικονομίας ( ΚΑΛΟ ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Όχι κύριοι της Περιφερειακής Αρχής Φαρμάκη. Δεν είναι έγκαιρη η συμβολή. Στην περίπτωση ισχύει το “Κάλιο αργά, παρά ποτέ”.

Η τρίχρονη καθυστέρηση του προγράμματος έφερε πολλές ΚΟΙΝΣΕΠ στα όρια του κλεισίματος, ενώ παράλληλα καθυστέρησε πολύ η έναρξη των υπό σύσταση.

Αργήσατε χαρακτηριστικά και αδικαιολόγητα.

Γι’ αυτό, δεν χρειάζεται άλλος αυτοθαυμασμός!!!»


AgrinioStories