Κατοικίες «κοινωνικής αντιπαροχής»… και στο Αγρίνιο

Νέο εργαλείο για «παράδοση»
της δημόσιας περιουσίας στους ιδιώτες

Κατοικίες «κοινωνικής αντιπαροχής»

Ο χάρτης με τα οικόπεδα όπου θα αναγερθούν τα σπίτια
περιλαμβάνει ακίνητα στην Αττική
αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
όπως το Αγρίνιο, η Λάρισα, οι Σέρρες, η Χαλκιδική και η Ξάνθη

Εν μέσω πλειστηριασμών και κατασχέσεων η κυβέρνησε αποφάσισε να προχωρήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Real Estate και Ελληνική Οικονομία, νέοι δρόμοι προοπτικές και ευκαιρίες» στην κατασκευή κατοικιών με τη μέθοδο της κοινωνικής αντιπαροχής.

Μην φανταστείτε ότι όλο αυτό θα προσομοιάζει κάπως με τις εργατικές κατοικίες που κλήρωνε παλιά στους δικαιούχους της η Εργατική Εστία. Καμία σχέση. Όπως σημείωσε, ο υπουργός, τα σπίτια αυτά θα κατασκευαστούν με την μέθοδο «της κοινωνικής αντιπαροχής», όπως αυτή εφαρμόζεται «στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες». Ιδιώτες εργολάβοι θα αναλάβουν την κατασκευή αυτών των κατοικιών σε οικόπεδα του Δημοσίου «για τη στέγαση ευάλωτων νοικοκυριών, ωφελούμενων της ΔΥΠΑ». Παράλληλα και ταυτόχρονα θα αποδοθεί στους ιδιώτες και η εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων που θα κατασκευάσουν και από τους οποίους θα αντλούν έσοδα.

Οι διαγωνισμοί, όπως είπε ο υπουργός, θα προχωρήσουν με εκτελεστικό βραχίονα το ΤΑΙΠΕΔ (το ταμείο δηλαδή που έχει αναλάβει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας), λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει η μονάδα ωρίμανσης έργων του Ταμείου και η πρώτη προκήρυξη θα γίνει μέσα στη χρονιά.

Όπως πληροφορούμαστε από τη ΔΥΠΑ, και για να μην φανταζόμαστε διάφορα, «κοινωνική αντιπαροχή» είναι η σύμβαση με αντικείμενο τη σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (μία απ’ αυτές είναι και η ΔΥΠΑ), με ιδιώτες αναδόχους. Με βάση αυτή τη σύμβαση «ο ανάδοχος ανεγείρει, με δικές του δαπάνες, κτίριο επί αδόμητου ακινήτου του φορέα και το αντάλλαγμά του συνίσταται στην εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο φορέας, στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Μετά από το πέρας του χρόνου εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη φορέα.

»Η σύμβαση κοινωνικής αντιπαροχής μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.

»Οι δικαιούχοι μισθωτές σε προγράμματα κοινωνικής αντιπαροχής επιλέγονται από τον φορέα, στον οποίο ανήκει το ακίνητο, με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια, και ιδίως το εισόδημα, την οικογενειακή τους κατάσταση και την ηλικία των τέκνων των δικαιούχων.

»Στα κτίρια που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά της οριζόντιας ιδιοκτησίας (rent to own) από τους δικαιούχους. Η σύμβαση αυτή, στην οποία συμμετέχει και ο φορέας ιδιοκτήτης του ακινήτου, περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ισχύει μόνο μετά από τη μεταγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την εγγραφή της στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο.»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νίκου Κοκκινόπουλου (aftodioikisi.gr/) «ο στόχος είναι η ανέγερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών για 5.000 ωφελούμενους. Το κόστος για το Δημόσιο είναι μηδενικό, καθώς η ΔΥΠΑ παραχωρεί τα οικόπεδά της μέσω διαγωνισμού σε τεχνικές εταιρείες που θα κατασκευάσουν τα ακίνητα. Το 50% των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν μέσα από αυτή τη σύμπραξη Δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, τα κρατά ο ιδιώτης για εμπορική εκμετάλλευση. Το άλλο 50% αξιοποιείται προς όφελος των δικαιούχων της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, θα δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που δεν μπορεί να αποκτήσει σπίτι μέσω στεγαστικού δανείου, λόγω κόστους, να νοικιάζει για κάποια χρόνια το σπίτι του μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής και μετά από κάποια χρόνια θα μπορεί να το αγοράζει σε μια χαμηλή τιμή. Ένα μοντέλο, δηλαδή, όπως αυτό που ισχύει στα αυτοκίνητα μέσω leasing.

Ο χάρτης με τα οικόπεδα όπου θα αναγερθούν τα σπίτια περιλαμβάνει ακίνητα στην Αττική που βρίσκονται στην Κηφισιά, στην Παιανία, στο Μαρούσι, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Λάρισα, Αγρίνιο, Σέρρες, Χαλκιδική και Ξάνθη», αναφέρει ο κ. Κοκκινόπουλος.

Πληροφορίες: minfin.gov.gr | aftodioikisi.gr | dypa.gov.gr