3 Οκτωβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 3 Σεπτεμβρίου…

Καλεντάρι της 3ης Σεπτεμβρίου του:

1908: Αίτημα για «θεραπεία ατόπων»
(Ερημοδικίες – λαθρεμπόριο ζάχαρης)
1909: «Η καθαριότης της πόλεως»

 

3 Σεπτεμβρίου 1908

 

Τα «άτοπα» τα οποία συνέβαιναν με την είσπραξη των τελών που εισπράττονταν από όσους δικάζονταν ερήμην, αλλά και την αδικία που αντιμετωπίζουν οι ζαχαροπλάστες του Αγρινίου με το λαθρεμπόριο της ζάχαρης αναφέρει στην ανταπόκριση του,  ο ανταποκριτής του ΣΚΡΙΠ στο Αγρίνιο. Η ανταπόκριση αυτή με ημερομηνία 3 Σεπτέμβρη δημοσιεύτηκα στο φύλλο της 6ης Σεπτεμβρίου 1908 και αναφέρει τα παρακάτω:

 

 

3 Σεπτεμβρίου 1909

 

«Η καθαριότης της πόλεώς μας», γράφει ένας Αγρινιώτης σε επιστολή του προς το «ΣΚΡΙΠ», «ήτις μέχρι τούδε είχεν περιέλθει εις οικτρότατον σημείον ένεκα της αβλεψίας των κατά καιρούς Δημάρχων και των διαφόρων μηχανικών, το μόνον πρόβλημα το οποίον δεν ηδυνήθησαν ή μάλλον δεν ηθέλησαν οι αρμόδιοι Δήμαρχοι να λύσωσι, ελύθη νυν επί της Δημαρχίας του κ. Μπέλλου και διενεργείται αύτη μετά πάσης ζέσεως και επιμελείας χάρις εις την φροντίδα και δραστηριότητα του μηχανικού κ. Μητσοβίτου».

Η επιστολή είναι ανώνυμη ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τη δημοσίευσή της και στάλθηκε στην εφημερίδα στις 3.9.1909 για να δημοσιευτεί στη στήλη «το ΣΚΡΙΠ στας επαρχίας» στις 16 του ίδιου μήνα. (ΣΚΡΙΠ, 16.9.1909, σελ. 4)

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης
Φωτ/κό αρχείο Γιάννη Κουτρουμπούση – Φωτογράφος: Κουνιαβίτης

 


AgrinioStories | Πηγή: Αρχείον Αγρινίου