3 Οκτωβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 26ῃ Αύγουστος…

Καλεντάρι της 26ης Αυγούστου του:

1912: Συλλαλητήριο Ηπειρωτών

 

26 Αυγούστου 1912

 

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1912 στο Αγρίνιο πάνδημο συλλαλητήριο υπέρ της Ηπείρου και κατά των σοβινιστικών βλέψεων των Αλβανών με πρωτοβουλία των Ηπειρωτών που μένουν στην πόλη. Στο συλλαλητήριο μίλησε ο δικηγόρος Επαμεινώντας Ρήκας και συστάθηκε επιτροπή τα μέλη της οποίας ήταν οι: Γιώργος Γκιώκας, Σωκράτης Τσίτσας, Γιώργος Βότσης, Σπύρος Μπαϊρακτάρης, Αντώνης Κουτσονίκας, και Βιβή Δημητρίου. Εκδόθηκε ψήφισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην κυβέρνηση και το οποίο έχει ως ακολούθως: «Πολυπληθείς Ηπειρώται συνελθόντες εν πανδήμω συλλαλητηρίω κατά των σοβινιστικών βλέψεων των Αλβανών εν τη πατρίδι μας Ηπείρω, γνωρίζομεν εις την Επιτροπήν ότι ασπαζόμεθα καθ’ όλην την γραμμήν το κίνημά σας και τιθέμεθα παρά το πλευρόν σας έτοιμοι και το αίμα μας να προσφέρωμεν εις πάσαν πρόσκλησίν σας. Η επιτροπή.  (ΕΜΠΡΟΣ, 27/8/1912)

 

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Το Σούλι, σε χαλκογραφία του H.Holland

AgrinioStories | Πηγή: Αρχείον Αγρινίου