Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 25 Ιουνίου

Αγρινιώτικο καλαντάρι Ιουνίου

25 Ιουνίου 1930

Η αστυνομία απαγόρευσε με τη βία η συγκέντρωση των προσφύγων Αγρινίου

Μετά την υπογραφή της ελληνοτουρκικής συμφωνίας, την οποία ο Βενιζέλος δρομολόγησε με την άνοδό του στην εξουσία, το 1928, επεδίωξε να αποτελματώσει το ως τότε αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων Αθήνας – Άγκυρας και να αμβλύνει την παλαιά εντύπωση για την αντιτουρκική πολιτική του. Το σύμφωνο φιλίας ήταν η τελευταία πράξη του δράματος του μικρασιατικού ελληνισμού, καθώς σηματοδοτεί τον οριστικό ενταφιασμό κάθε μύχιας προσδοκίας επανόδου στη γενέθλια γη των προσφύγων, αλλά και τον οδυνηρό συμβιβασμό της εξίσωσης των περιουσιών που εγκατέλειψαν στη Μικρά Ασία με εκείνες των μουσουλμάνων που ανταλλάχθηκαν από την Ελλάδα.

Η Πανπροσφυγική με προκήρυξη που κυκλοφόρησε στο συνοικισμό, κάλεσε σε συγκέντρωση για το λόγο αυτό τους πρόσφυγες του Αγίου Κωνσταντίνου για να απαιτήσουν άμεση, πλήρη αποκατάσταση και στέγαση με έξοδα του κράτους.

Η αστυνομία αρνήθηκε να χορηγήσει τη σχετική άδεια αλλά παρά την απαγόρευση στον αύλειο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου συγκεντρώθηκαν περίπου 200 πρόσφυγες.

Με την εμφάνιση της χωροφυλακής η συγκέντρωση διαλύθηκε και μετά από συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής στάλθηκε σε όλες τις αρχές το παρακάτω ψήφισμα:

«Πρόεδρον Κυβερνήσεως, Βουλής, Γερουσίας, Πολιτικήν Οργάνωσιν Προσφύγων, εφημερίδας “Ακρόπολιν”, “Πρωΐαν”, “Ελληνικήν”, “Πανπροσφυγικήν”, “Προσφυγικόν κόσμον”, “Ριζοσπάστην”, Αθήνας.

Κατόπιν αυστηράς αστυνομικής απαγορεύσεως συγκλήσεως πανπροσφυγικής συγκεντρώσεως, οργανωτική επιτροπή εκφράζει αγανάκτησιν προσφύγων. Διαμαρτυρομένη κατακρίνει στάσιν Κυβερνήσεως μη αναγνωρίζοντες ελληνοτουρκικήν συμφωνίαν, αιτούμεν την ολοκληρωτικήν αποζημίωσιν των εγκαταλειφθεισών περιουσιών και ολοκληρωτικήν στέγασιν διαδηλούντες απόφασίν μας διεκδικήσωμεν μέχρι θανάτου δικαιώματά μας. Η οργανωτική επιτροπή: Καραλής, Γαλανομάτης, Μποσνάκης, Δρούγκας, Βερβέρης».

 

Ριζοσπάστης, Σάββατο 28/6/1930, Αρ. Φύλλου 6549
Φωτογραφία ανάρτησης: Άγιος Κωνσταντίνος
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας