24 Μαρτίου 2023

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 20 Φεβρουαρίου

Καλεντάρι της 20ης Φεβρουαρίου:
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας 

1947: Αρχίζει η επισκευή του αεροδρομίου Αγρινίου

20 Φεβρουαρίου 1947

Αρχίζει η επισκευή του αεροδρομίου Αγρινίου

Στις 20 Φεβρουαρίου 1947 ο ανταποκριτής στο Αγρίνιο της εφημερίδας «Εμπρός» αναφέρει σε μονόστηλο με τίτλο «Ήρχισεν η επισκευή του Αεροδρομίου Αγρινίου», τα εξής: «Καθ’ α αρμοδίως πληροφορούμεθα  εντός των ημερών αρχίζουν εργασίαι επισκευής του αεροδρομίου Αγρινίου, εγκριθείσης προς τούτο, υπό του υπουργείου Αεροπορίας πιστώσεως 119.000.000 δρχ. Προς τούτο αφίκετο σήμερον ενταύθα ο Αντισμήναρχος κ. Θ. Παπαναστασίου, όπως επιληφθή αυτοπροσώπως της εποπτείας των εργασιών. Ελπίζεται ότι καιρού επιτρέποντος, θα έχουν περατωθεί τα έργα εντός του Μαρτίου, ώστε να αρχίση αμέσως η αεροπορική επικοινωνία Αθηνών – Αγρινίου».

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης:


AgrinioStories