7 Οκτωβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 17 Σεπτεμβρίου…

Καλεντάρι της 17ης Σεπτεμβρίου του:

1909: Πάνδημο συλλαλητήριο για την φορολογία
1974: Διορίζεται δήμαρχος Αγρινίου,
ο πρωτοδίκης, Γεώργιος Χλαμπουτάκης

 

17 Σεπτεμβρίου 1909

Εκείνη την ημέρα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ ένα κείμενο, το οποίο ανέφερε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, ο λαός του Αγρινίου συγκεντρώθηκε στις 4:00 το μεσημέρι σε πάνδημο συλλαλητήριο μετά από το οποίο, η εκλεγείσα από αυτό Επιτροπή, που αποτελούνταν από τους Επ. Ρίκα, Δ. Καρακώστα, Δ. Σπυρόπουλο, Κ. Φιλλιπίδη, Κ. Μυστακόπουλο, Γ. Πάστα και Δ. Γερμανό, επισκέφτηκε τον ειρηνοδίκη της πόλης Κ. Δαβαρίκα και του ενεχείρισε το πα-ρακάτω ψήφισμα, για να το υποβάλει προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρόεδρο της Βουλής. Το ψήφισμα ανέφερε τα εξής:
«Να επιληφθή η Βουλή των καταλλήλων μέτρων προς ανόρθωσιν της Δικαιοσύνης και εμπέδωσιν της ασφαλείας, οργάνωσιν της παιδείας, βελτίωσιν του κλήρου, προς ενίσχυσιν του χαλαρωθέντος θρησκευτικού και εθνικού φρονήματος, προς ανόρθωσιν των οικονομικών του κράτους, διά χρηστής διοικήσεως και αυστηράς οικονομίας και τοιαύτης διαρρυθμίσεως της φορολογίας, ώστε αι μεν πλουτοκρατικαί τάξεις να συνεισφέρωσιν αναλόγως του εισοδήματος αυτών, αι δε απορώτεροι να ανακουφισθώσι διά της ελαφρύνσεως της φορολογίας του λαού μη αντέχοντος πλέον εις την νυν βαρύνουσαν αυτόν επαχθή φορολογίαν, την κανονικήν λειτουργίαν απάντων κλάδων της δημοσίας υπηρεσίας επιτευχθησομένην διά της προηγουμένης εκκαθαρίσεως του προσωπικού αυτών εκ των φαύλων και ανικάνων στοιχείων και τέλος λόγω των εκτάκτων εξωτερικώς περιστάσεων και της εν αντιθέσει στρατιωτικής γυμνότητος της χώρας, προς σύνταξιν των στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων διά της ταχίστης εφαρμογής των μέτρων, άτινα ο στρατός διά του υπομνήματός του υπέδειξεν. (ΕΜΠΡΟΣ, 17.9.1909, σελ. 5)

 

17 Σεπτεμβρίου 1974

Διορίζεται δήμαρχος Αγρινίου, ο πρωτοδίκης, Γεώργιος Χλαμπουτάκης, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 1975, οπότε και προκηρύχθηκαν οι πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές τοπικής διοίκησης.
Σπούδασε νομικά και εισήλθε στο δικαστικό σώμα. Η καταγωγή του από το Ατσιπόπουλο Ρεθύμνης, απόγονος του Βασίλειου Χλαμπουτάκη (Χλαμπούτη), που με την οικονομική συνδρομή 200 χρυσών ναπολεόνιων στις 29 Μαίου 1821 (στην Θυμιανή Παναγία Κομητάδων Σφακίων, όπου κυρήχθηκε η Επανάσταση κατά των Τούρκων) προμήθευσε με όπλα την Εθνεγερσία του 1821. Την καταγωγή του από το Ατσιπόπουλο την αναδεικνύει με κάθε πρώτη ευκαιρία. Το 2000 εξελέγη μέλος της τριμελούς διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. Έφτασε μέχρι την θέση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, στην οποία παρέμεινε μέχρι και το 2007, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε ως επίτιμος αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου.
Το 2010 εξελέγη αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενώ το 2012 εξελέγη πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν, θέσεις από τις οποίες παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2013 καταγγέλοντας την κακή οικονομική κατάσταση του Ερυθρού Σταυρού, την μεθοδευμένη υπονόμευσή του από μέλη του δ.σ. αλλά και την έλλειψη συνεργασίας των υπολοίπων μελών του διοικητικού συμβουλίου.

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Ο Γεώργιος Χλαμπουτάκης (δεύτερος από δεξιά) κατά την διαδικασία ορκομωσίας του Στέλιου Τσιτσιμελή (Μεταξούλα Μανικάρου – Χρυσούλα Σπυρέλη, Αγρίνιο: Δήμαρχοι και Δημαρχίες 1833 – 2007 , εκδόσεις το δόντι)

AgrinioStories | Πηγή: Αρχείον Αγρινίου