Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 15 Σεπτεμβρίου…

Καλεντάρι της 15ης Σεπτεμβρίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1944: Παράδοση οπλισμού και υλικού
του Τάγματος Ασφαλείας Αγρινίου στον ΕΛΑΣ
1953: Καταρρέει από σεισμό
ο ξενώνας της μονής Παντοκράτορα στο Αγγελόκαστρο

15 Σεπτεμβρίου 1944

«Καθ’ όλην την ημέραν τόσον οι Αξ/κοί όσον και οι οπλίται ησχολούντο εις την παράδοσιν του οπλισμού και υλικού, εν τω μεταξύ ήρχισεν και η απόλυσις των εφέδρων εκ των καταγομένων εκ του Αγρινίου, επί πλέον το Ε.Λ.Α.Σ. ήρχισε να τροφοδοτή εκ των τροφίμων του Τάγματος τους οπλί-τας και Αξ/κούς του.

Από 16ης με 29ην Σ/βρίου 1944 παραμείναμεν εις οικίας μας εν Αγρινίω, εν αναμονή της παρά του Ε.Λ.Α.Σ. αποφάσεως περί του τι ήθελον αποφασίση περί ημών, Αξ/κών – οπλιτών». (Αναφορά Τολιόπουλου)

15 Σεπτεμβρίου 1953

Από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου του 1953, πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου (μεταξύ Ιθάκης, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου), οι καταστροφικότεροι σεισμοί στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας με τον αριθμό των θυμάτων να φτάνει τους 455 νεκρούς, 2.412 τραυματίες και 21 αγνοούμενους. Ακολούθησε ένα κύμα μετασεισμών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, πολλοί από τους οποίους ήταν άνω των 5 Ρίχτερ. Στις 16 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ διαβάζουμε: «Συνεχίσθησαν σήμερον ( το ρεπορτάζ, αν και δημοσιεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως θα δείτε παρακάτω, έχει ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 1953) αι σεισμικαί δονήσεις, εις το Αγρίνιον και Αιτωλικόν τρεις, και εις τας νήσους τέσσαρες, εκ των οποίων αι δύο, μάλλον ισχυραί. Εγνώσθη ότι εις το Αγγελόκαστρον, συνεπεία του χθεσινού σεισμού, κατέρρευσε το μεγαλύτερο μέρος του Ξενώνος της μονής Παντοκράτορος». (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 16.9.1953 σελ. 4)

 

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Το μοναστήρι του Παντοκράτορα στο Αγγελόκαστρο

AgrinioStories