10 Δεκεμβρίου 2022

Γεν. Συνέλευση για τον Ραδ/κό σταθμό Μεσολογγίου

Το Δ.Σ του Συλλόγου «Φίλοι του Ραδιοφώνου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου»
καλεί τα Μέλη του, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η συνέλευση θα πραγαμτοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 στο ισόγειο του Ραδιομεγάρου ( κατάστημα Ν.Μπούλης) με θέματα και έγκριση αυτών:

    • 1. Απολογισμός πεπραγμένων του 2021
    • 2. Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός 2022

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται με τη παρούσα πρόσκληση του Δ.Σ. και θα γίνει μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο τόπο και χρόνο, τη ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ώρα 11:00 .

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 4 /3/ 2022

Εκ μέρους του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Γιάννης Ατσαλάκης | O Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Μυλωνάς