ΦΔΛΜ-ΑΟ: Νέα δράση για την αναπαραγωγή του όρνιου

Ενίσχυση του τοπικού αναπαραγωγικού πληθυσμού του όρνιου  (Gyps fulvus)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων ενημερώνει με ιδιαίτερη χαρά για την ένταξη της νέας δράσης που αφορά στην ενίσχυση του τοπικού αναπαραγωγικού πληθυσμού του Όρνιου  (Gyps fulvus) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)»που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ευχαριστεί τον καθένα συνεργάτη ξεχωριστά για την μέχρι τώρα συνεισφορά του στους γύπες.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ανεξάρτητη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΠΕΛΑΡΓΟΣ» η οποία σε συνέχεια της μέχρι τώρα συνεργασίας (δράσεις παρακολούθησης, τροφοληψίας κλπ) προχώρησε σε ευγενική χορηγία προς τον Φορέα Διαχείρισης με την σύνταξη Τεχνικής μελέτης κατασκευής Χώρου Τροφοληψίας Αρπακτικών Πουλιών (ΧΤΑΠ) στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνανικών Ορέων ώστε η πρόταση να αποκτήσει την ανάλογη ωριμότητα για την έγκριση και την μετέπειτα υλοποίησή της. Επίσης στον επιστημονικό συνεργάτη του Φορέα κ. Ρήγα Τσιακίρη που όλα αυτά τα έτη έχει βοηθήσει στα μέγιστα μαζί με όλα τα στελέχη και Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης που εργάστηκαν μαζί στην μέχρι τώρα διαχείριση. Τέλος στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης με την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του έργου «EstablishmentofearlywarningsystemforwildlifepoisoninginGreece – MessolonghiusingGPStrackedvulturesasdetectives» που χρηματοδοτήθηκε από το VultureConservationFund, ως τμήμα του BalkanAnti-PoisoningProjectSmallGrantProgramme το 2019  και έβαλε τις πρώτες βάσεις.

Η νέα δράση συνοπτικά αφορά:

  1. Γενικότερα στη διατήρηση του Όρνιου στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΦΔ καθώς και άλλων σπάνιων και απειλούμενων πτηνών, κυρίως ή εν μέρει πτωματοφάγων.
  2. Στην εξασφάλιση των απαιτούμενων (τροφή, μεταφορά) για την απρόσκοπτη λειτουργία του κλωβού επανένταξης του Όρνιου με την βελτίωση του κλωβού και του συμπληρωματικού χώρου ενισχυτικής τροφοδοσίας (ΧΕΕΤ) καθώς επίσης την δημιουργία Χώρου Τροφοληψίας Αρπακτικών Πουλιών (ΧΤΑΠ) στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνανικών Ορέων
  3. Στην τοποθέτηση κάμερας παρακολούθησης καθώς επίσης στην τοποθέτηση πομπών παρακολούθησης επί των προς απελευθέρωση πτηνών με σχετική σήμανση, πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς ώστε σε περίπτωση δηλητηρίασης να εντοπίζεται το δόλωμα (λόγω στατικής εκπομπής του πομπού) και να απομακρύνεται άμεσα, εμποδίζοντας έτσι το θάνατο άλλων ομοειδών, του Χρυσαετού και άλλων κινδυνευόντων ειδών αρπακτικών όπως και του Βασιλαετού που επίσης καταγράφεται στην περιοχή.
  4. Στην Παρακολούθηση – καταγραφή των πληθυσμών των ως άνω ειδών στις περιοχές δικαιοδοσίας του ΦΔ καθώς επίσης των ποσοτήτων τροφής και του αριθμού γυπών στις υποδομές του Φ.Δ.
  5. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση , Δημοσιοποίηση του έργου

Σκοπός της όλης δράσης όπως αναφέρει ο Υπεύθυνος Τμήματος Επόπτευσης, Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης του Φορέα και του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κ. Κασβίκης Ιωάννης,είναι η συνέχιση της επιτυχημένης πειραματικής απελευθέρωσης όρνιων (κατόπιν χορήγησης άδειας επιστημονικής έρευνας από το τμήμα διαχείρισης άγριας ζωής και θήρας) μετά από περίθαλψη, και η παρακολούθηση της ενσωμάτωσής τους στον τοπικό πληθυσμό, με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της δημιουργίας κατάλληλης υποδομής του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ (κλωβός προσαρμογής, ΧΕΕΤ, ΧΤΑΠ). Ήδη 4 όρνια φιλοξενούνται εδώ και καιρό στον κλωβό προσαρμογής του Φορέα Διαχείρισης μετά από επιτυχή πρόσφατη μεταφορά τους από τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – ΑΝΙΜΑ ώστε οι επόπτες του Φορέα με την μέχρι τώρα οικονομική αρωγήαπό την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία να προχωρούν σε σχετική παροχή τροφής.

Καθώς την τελευταία πενταετία πάνω από 30 όρνια έχουν πέσει θύματα δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή ο Φορέας Διαχείρισης θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα και πάντα σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου δράσης για τους γύπες (ΥΠΕΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Δασική υπηρεσία Μεσολογγίου κ.α) σε άμεσες δράσεις ενδυνάμωσης του τοπικού πληθυσμού ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα φωλιάσουν στην περιοχή όπου χάθηκε πρόσφατα το μεγαλύτερο μέρος του αναπαραγωγικού πληθυσμού.

Τέλος είναι σε εξέλιξη η σύνταξη του τοπικού σχεδίου δράσης για τα δολώματα από την Δασική Υπηρεσία Μεσολογγίου (με την ευγενική χορηγία σχετικού υποδείγματος από το Δασαρχείο Σουφλίου και κ. Βασιλάκη Δημήτριο) η οποία συνεχίζει το δύσκολο επιτυχές έργο που άφησε ο αείμνηστος τ. Δασάρχης Γιώργος Φούντας.

Η επιτυχία είναι ομαδική και η προσπάθεια συνεχίζεται…

 


AgrinioStories