ΕπΟ Γέφ. Σαμάρι – Λουτράκι | Εκτροπή κυκλοφορίας

Εκτροπή κυκλοφορίας σε τμήμα
της Επ. Οδ. «Γέφυρα Σαμάρι- Λουτράκι»

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κ. Δημήτρη Γαλαζούλα, καθορίστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Επαρχιακή Οδό «Γέφυρα Σαμάρι- Λουτρακίου». για την πραγματοποίηση των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου», την απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, καθώς και την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των εργαζομένων,

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτές αφορούν στην εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων για τα πρώτα 670 μέτρα της παραπάνω Επαρχιακής Οδού και την διεξαγωγή της μέσω της γέφυρας Τ11 (νέα άνω διάβαση του αυτοκινητόδρομου Άκτιο -Αμβρακία).

Η εκτροπή αυτή θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από σήμερα (19/07/2022) έως και τις 30/09/2022.

Το διάστημα αυτό, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», πρέπει να ληφθούν «όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου».

 


AgrinioStories