Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ζητά εργοθεραπευτή

Ανακοίνωση της ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΑΓΡΙΝΙΟ)

 Αναζητά για πλήρη απασχόληση  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 Αρμοδιότητες 

  • Εφαρμογή στους θεραπευόμενους αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας
  • Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
  • Σίτιση θεραπευομένων
  • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα: 

  • Πτυχίο εργοθεραπείας  
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
  • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
  • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί επιθυμητό προσόν 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     Παρακαλούμε αποστείλατε  βιογραφικό έως  13/9/2022   στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr     

 


agriniostories