5 Ιουνίου 2023

Έκτακτη ΓΣ η Α ΕΛΜΕ Αιτ/νίας για την αξιολόγηση

Α ΕΛΜΕ Αιτ/νίας: Η θέση του κλάδου για το θέμα της αξιολόγησης

 Η Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με εισήγηση της ΟΛΜΕ (Καταστατικό: άρθρο 34 παρ.1 και 2), κάλεσε την προηγούμενη Πέμπτη 25/11/2021 και ώρα 19:30 έκτακτη Γενική Συνέλευση στο αμφιθέατρο του 2ου ΓΕΛ Μεσολογγίου με θέμα: «Καθορισμός της στάσης του κλάδου και τα αγωνιστικά βήματα απέναντι στην αξιολόγηση».

Μετά το τέλος της συνεδρίασης η θέση του κλάδου για το θέμα της αξιολόγησης όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τα συνέδρια της ΟΛΜΕ είναι η εξής:

«Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων κάνει τον προγραμματισμό του σχολικού έργου και τον υποβάλλει στον προϊστάμενο ΔΕ και στους σχολικούς συμβούλους που διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους. Το Σχολικό Συμβούλιο επίσης, καταθέτει τις δικές του απόψεις στο Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που αφορούν την οργάνωση της σχολικής ζωής. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και οριστικοποιεί τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς.

Οι παιδαγωγικές συνεδρίες Α και Β προσλαμβάνουν ουσιαστικό χαρακτήρα. Ο σύλλογος διδασκόντων συζητά διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού προγραμματισμού και προβαίνει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.

Στο τέλος της χρονιάς γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων απολογισμός. Κάθε καθηγητής καταθέτει το δικό του απολογιστικό σημείωμα, επί του οποίου εκφράζονται οι απόψεις του διευθυντή του σχολείου και του σχολικού συμβούλου.

Το απολογιστικό σημείωμα του καθηγητή αναφέρεται:

   • στο βαθμό υλοποίησης των προγραμματισμένων στόχων
   • στις αδυναμίες – δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την υλοποίηση
   • στις παρεμβάσεις – υποδείξεις του διευθυντή και του σχολικού συμβούλου
   • στις σχέσεις και την εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού
   • στις προτάσεις του για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Κατά τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς λαμβάνονται υπόψη οι υποδείξεις των σχολικών συμβούλων και του προϊστάμενου ΔΕ επί του απολογισμού της προηγούμενης.

Με βάση τους απολογισμούς του εκπαιδευτικού έργου οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές ΔΕ υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις προτάσεις τους στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο ΥΠΕΠΘ αντίστοιχα.

Με τις παραπάνω προτάσεις πιστεύουμε ότι διασφαλίζεται μια διαδικασία διαρκούς ανατροφοδότησης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου».

Η παραπάνω θέση κρίνεται κατά την άποψή μας «προβληματική» σε συγκεκριμένα σημεία (για παράδειγμα στο ατομικό σημείωμα κάθε καθηγητή, στις «υποδείξεις» του σχολικού συμβούλου και των προϊσταμένων κλπ). Παρόλα αυτά, είναι σίγουρο ότι ο κλάδος είχε πάντα συγκεκριμένη θέση υπέρ της αξιολόγησης και την είχε καταθέσει έγκαιραΕίναι ψευδές ότι δεν έχουμε θέση ή ακόμη χειρότερα ότι ο κλάδος είναι καταρχήν κατά της αξιολόγησης. Η θέση μας όπως έχει διαμορφωθεί θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια επικαιροποιημένη πρόταση. Τα βήματα επικαιροποίησης περιλαμβάνουν:

 • Εκπόνηση σχετικής νέας μελέτης από το ΚΕΜΕΤΕ σε συνεργασία και με τις τοπικές ΕΛΜΕ (διερεύνηση θέσεων, απόψεων, στάσεων). Τα αποτελέσματα να κατατεθούν στο ΔΣ της ΟΛΜΕ ώστε να συγκροτηθεί η επικαιροποιημένη θέση.
 • Διερεύνηση από το ΚΕΜΕΤΕ όλων των δεικτών της σημερινής αξιολόγησης και ανάδειξη των προβληματισμών και των ενστάσεων για κάθε δείκτη ξεχωριστά. Ανατροπή της σημερινής αξιολόγησης με κατάδειξη των σημείων διαφωνίας και στοχευμένες προτάσεις.
 • Διερεύνηση αν η αξιολόγηση εφαρμόζεται μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ και διεκδίκηση αμοιβής για τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική.
 • Έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας ως όπλο την επικαιροποιημένη θέση.
 • Επικοινωνιακή επίθεση και επιστολές προς γονείς – μαθητές. Να κερδίσουμε πάλι την κοινωνία.
 • Απαίτηση να καταργηθεί η τιμωρητική νομοθεσία (Ν. 4823/3-8-2021)με τις απαράδεκτες και ανεφάρμοστες ποινές προς τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο να νομοθετεί συνεχώς απειλές εναντίον επιστημόνων και ανθρώπων του πνεύματος που λειτουργούμε δημοκρατικά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης εντός των σχολείων μας.
 • Πραγματοποίηση Περιφερειακών συσκέψεων από την ΟΛΜΕ με συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών / επιστημόνων στο θέμα της αξιολόγησης.
 • Εξασφάλιση ειδικού κωδικού για δαπάνες στον οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι σχολικές μονάδες και οι μαθητές τους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε δράσεις για τις οποίες απαιτούνται ποσά που σήμερα καλύπτονται από άλλες πηγές, ίσως και τοπικούς χορηγούς. Δεν είναι δυνατό το Υπουργείο να έχει υπό την αιγίδα του συμμετοχές και να μην τις υποστηρίζει οικονομικά.

Επίσης, αναφορικά με το θέμα της απόφασης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως μαθημάτων με χρήση της πλατφόρμας CISCO, ζητάμε από την ΟΛΜΕ να καταθέσει αγωγή εναντίον του Υπουργείου Παιδείας με την οποία να ζητά ηθική (για την έκθεση των προσωπικών μας δεδομένων) και υλική (για τα έξοδα που καταβάλαμε για την υποστήριξη της διαδικασίας με αγορά εξοπλισμού) αποκατάσταση των εκπαιδευτικών.

Πρόγραμμα δράσης

 • Ζητάμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, ειδικά τώρα που τα μνημόνια τέλειωσαν και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Είμαστε ίσως ο μοναδικός εργασιακός χώρος που δεν πήρε καμία επιδότηση την περίοδο της πανδημίας.
 • Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ να προκηρύξει 24ωρη απεργία  σε συνεννόηση με τη ΔΟΕ  μέσα στον Δεκέμβρη. Να προταθεί η μέρα αυτή σε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ για πανεργατική απεργία ενάντια στον αντισυνδικαλιστικό νόμο Χατζηδάκη.
 • Η ΟΛΜΕ να δημιουργήσει σποτάκι για την συνολική πολιτική ενάντια στο δημόσιο σχολείο (και σε ηχητικό για τα ραδιόφωνα).
 • Κοινή συνέντευξη τύπου ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-ΟΙΕΛΕ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
 • Να εκδοθούν από την ΟΛΜΕ επιστολές ενημέρωσης προς γονείς και μαθητές/τριες.
 • Οι ΕΛΜΕ να καλέσουν άμεσα σε ενημερωτικές συσκέψεις τους συλλόγους γονέων για όλα τα προβλήματα των σχολείων, όπου θα μοιραστούν και οι παραπάνω επιστολές.
 • Οι ΕΛΜΕ να καλέσουν σε συνέντευξη τύπου τα τοπικά ΜΜΕ για τα προβλήματα των σχολείων τους (κενά, συμπτύξεις τμημάτων, κτιριακά κλπ).
 • Οι ΕΛΜΕ να ζητήσουν συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές για να εκθέσουν την κατάσταση των σχολείων στην περιοχή τους.
 • Παραστάσεις διαμαρτυρίας σε ΔΔΕ και ΠΔΕ για όλα τα προβλήματα (κενά, συμπτύξεις τμημάτων, κτιριακά κλπ).
 • Οι ΕΛΜΕ να μοιράσουν σε κεντρικά σημεία της πόλης τους ανακοινώσεις για τα προβλήματα των σχολείων τους (κενά, συμπτύξεις τμημάτων, κτιριακά κλπ) προς ενημέρωση των πολιτών.

 

Φωτογραφία αρχείου


AgrinioStories