30 Μαΐου 2023

Εκλογή αντιπροσώπων για τα ΤΟΕΒ του κάμπου

Τοπικές συνελεύσεις των ΤΟΕΒ στο Αγρίνιο
για εκλογή αντιπροσώπων
στα Γραφεία του Οργανισμού στις 11:00 το πρωί

Τα μέλη- κτηματίες των ΤΟΕΒ  Νεάπολης Αγγελοκάστρου και Καλυβίων καλούνται σε Τοπικές Συνέλευσεις στις 21, 25 και 29 Οκτωβρίου, αντίστοιχα, για την εκλογή των νέων αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Η Τοπική Συνέλευση θα γίνει στο Αγρίνιο στα Γραφεία του Οργανισμού στις 11:00 το πρωί τις παραπάνω ημερομηνίες και στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία μελών των αγροκτημάτων, (για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται το μισό και ένας του συνόλου από τους ψήφους του θεωρημένου από τον Ειρηνοδίκη και τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Οργανισμού, Πρόχειρο Κτηματοκατάλογο) η Τοπική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση αφού σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού θα θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, .

Τα μέλη- κτηματίες που ενδιαφέρονται να εκλεγούν ως αντιπρόσωποι, έχοντας και τα τυπικά προσόντα (Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας-Βεβαίωση μη οφειλής 2020) πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας στον Οργανισμό, η οποία πρέπει να κατατεθεί οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τοπικής Συνέλευσης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή, για λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς.

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 25 του από 13-9-59 Β.Δ, το άρθρο 21 του Καταστατικού και το υπ΄αριθ. 5164/18-1-05 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη Δ/κού Συμβουλίου ή Αντιπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση υπερήμεροι οφειλέτες από οποιαδήποτε αιτία προς τον Οργανισμό (έχουν δικαίωμα του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεστε).

Ο αριθμός των Ψήφων για κάθε μέλος καθορίζεται ως εξής:

  • Από   5 – 20 στρέμματα  1 Ψήφος
  • Από  21 – 50 στρέμματα  2 Ψήφους
  • Από  51 και άνω στρέμματα  3 Ψήφους

 


AgrinioStories | Με πληροφορίες από: kalyvia.gr