ΕΦΚΑ: 172.786 δηλώσεις εργασίας συνταξιούχων

ΕΦΚΑ: Σπάνε ρεκόρ
οι δηλώσεις εργαζόμενων συνταξιούχων,
ποιοι ωφελούνται, τα πρόστιμα

Στο…. αναπάντεχο πλήθος των 173.000 (για την ακρίβεια 172.786) έχουν φτάσει οι δηλώσεις εργασίας των εργαζόμενων συνταξιούχων στη σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Η αύξηση με γεωμετρική πρόοδο των δηλώσεων εργασίας έχει προκαλέσει απορία ακόμη και στα στελέχη του ΕΦΚΑ που προσδοκούσαν αρχικά οι δηλώσεις να φτάσουν τις 100.000 με βάση και τα σενάρια που είχαν υποβάλλει στη Βουλή όταν είχε τεθεί προς ψήφιση η αλλαγή του καθεστώτος.

Τα στελέχη του ΕΦΚΑ εικάζουν ότι το νέο πλήθος είναι συνταξιούχοι που ανέλαβαν τώρα εργασία αξιοποιώντας το ισχύον καθεστώς σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν υφίστανται περικοπή της σύνταξής τους .

Αντ΄ αυτού αν είναι μισθωτοί καταβάλλουν πόρο 10% επί των αποδοχών τους στον ΕΦΚΑ ενώ αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

Ποιοι ωφελούνται

Με άλλα λόγια, φαίνεται αδύνατον αυτό το πλήθος να ήταν μέχρι πρότινος στη μαύρη οικονομία και να εμφανίστηκε αυτή την περίοδο αιφνιδίως μετά την αλλαγή του καθεστώτος. Όπως και να έχει, η αύξηση του αριθμού των δηλώσεων είναι επ ωφελεία και των δύο πλευρών.

Οι μεν συνταξιούχοι αυξάνουν το εισόδημά τους, ο δε ΕΦΚΑ ενισχύει τα έσοδά του εισπράττοντας: τον πόρο 10% και

τις εισφορές που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι ως μισθωτοί οι οποίες προσαυξάνονται κατά 50% στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Pelop.gr