3 Δεκεμβρίου 2021

Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6/10

Δύο δια ζώσης συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021.

Η πρώτη, που θα ξεκινήσει στις 7:00 το απόγευμα, χαρακτηρίζεται ως ειδική, σύμφωνα με το νόμο και σε αυτή θα συζητηθεί μόνο το θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως  και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.». [Εισηγητής: Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος) ].

Η δεύτερη θα ξεκινήσει στις 7:30 την ίδια μέρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής είναι τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο: «Παράταση μίσθωσης σχολικών κτιρίων». [Εισηγητής: Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 2ο: «Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας δημοτικών ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Οκ.Νικόλαος Νίκας(Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση -μεταφορά χρηματικού ποσού- (φόρου εργολάβων) του έργου:« ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ -Β΄ ΦΑΣΗ».[Εισηγητής: Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Τροποποίηση ΤεχνικούΠρογράμματοςέτους 2021 [Εισηγητής: Ανδρέας Ρεγκούτας(Αντιδήμαρχος)].

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας:Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ.Ροΐδης

 


AgrinioStories | Πηγή