5 Δεκεμβρίου 2022

Δημ. Συμβ. Αγρινίου – Κατεπείγουσα συνεδρίαση

Κατεπείγουσα συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου καλεί τα μέλη του οργάνου  στην 2η/2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Επί εξελίξεων στο Νοσοκομείο Αγρινίου: (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα έγκειται στο γεγονός της συνεχόμενης απώλειας προσωπικού, κυρίως ιατρικού, από το Νοσοκομείου Αγρινίου, γεγονός που οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής και γενικά δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των χιλιάδων κατοίκων του Αγρινίου και των γύρω περιοχών.

 


AgrinioStories