5 Ιουνίου 2023

Διαδικτυακά ο Ζαΐμης για Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης

Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση της CPMR
για τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών χωρών

Σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ένα πιο εδαφικό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ για την μετά covid εποχή» συμμετείχε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 η Αγγελική  Κωστοπούλου, συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη, υπεύθυνη για ευρωπαϊκά θέματα.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών (CPMR) και ειδικούς, όπως από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, το Ινστιτούτο Jacques Delors (Γαλλία) και το Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών (FEPS) (Βέλγιο). Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι μελών Περιφερειών από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία κ.ά. εκφράζοντας προβληματισμούς και πιθανές λύσεις για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης μετά την πανδημία Covid-19 και συζητώντας για το πώς η εδαφική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών επενδύσεων μπορεί να ενδυναμωθεί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης τόνισε πως «οι Περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν με πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Στην Ελλάδα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών. Το παρόν Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» που κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2021 περιλαμβάνει 106 επενδυτικά προγράμματα και 67 μεταρρυθμίσεις οι οποίες περιγράφονται και κοστολογούνται αναλυτικά. Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: (1) Πράσινο, (2) Ψηφιακό, (3) Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, (4) Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών –περιλαμβανομένων σημαντικών τομέων όπως υγεία, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, δικαιοσύνη και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας – το Σχέδιο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες.

Η Ελλάδα μέσω του Σχεδίου προτείνει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπό μορφή δανείων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων προτείνοντας ταυτόχρονα πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Από το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου Ανάκαμψης το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα ανέρχεται σε 31 εκατ. δισ.

 


AgrinioStories | Δελτίο Τύπου