6 Δεκεμβρίου 2022

Δέκα μέρες απομένουν για την ρύθμιση του ΕΦΚΑ

Δέκα μέρες απομένουν για περίπου 1 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, όσων θέλουν να ρυθμίσουν ευνοϊκά, σε μέχρι 72 δόσεις, τα περίπου 2,15 δισ. χρέη που δημιούργησαν προς τον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αμέσως μετά, θα ενεργοποιηθούν ξανά τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, καθώς έχει αποφασιστεί να ξεπαγώσουν οι διαδικασίες κατάσχεσης εις βάρος κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Θυμίζουμε ότι στο τέλος του μήνα, οι ενταχθέντες θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης, ακόμα και αν έκαναν την αίτηση εντός του Φεβρουαρίου. Η ρύθμιση των μέχρι 72 δόσεων αφορά σε κορονο-χρέη που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 – Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1.3.2020 έως 31.7.2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και να έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι τις 28/2/2022 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από την πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του κέντρου, κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Στη ρύθμιση εντάσσονται αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες που επλήγησαν εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είχαν δηλαδή συμπεριληφθεί οποτεδήποτε στις λίστες ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Δίδεται, δε, η δυνατότητα μετάπτωσης από τις 12 στις 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας και αφορούν τις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021.

Οι οφειλές ρυθμίζονται σε 36 άτοκες δόσεις ή σε 72 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ετησίως υπολογιζόμενο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης είναι 50 ευρώ. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου. Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο δόσεις.

 


AgrinioStories | Πηγή