27 Νοεμβρίου 2021

Στο Δ. Αγρινίου η περιουσία «Τάσου Παπαστράτου»

Στον Δήμο Αγρινίου περιέρχεται η περιουσία του Ιδρύματος Παπαστράτου
Οι παλιές αποθήκες Παπαστράτου στο Συντριβάνι
Χρηματικό κεφάλαιο ποσού 1.472.963,45 €

Όπως αναφέρεται «η περιουσία του Ιδρύματος ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ  περιέρχεται στον Δήμο Αγρινίου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα με τις υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, να συντηρήσει, αλλά και να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του, αναπτύσσοντας στους χώρους των κτιρίων δραστηριότητες, συναφείς με τους σκοπούς τους Ιδρύματος,έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το οικοδομικό τετράγωνο, τοοποίο βρίσκεται εντός της πόλης του Αγρινίου, με σκοπόαυτός ο χώρος να καταστεί ένας πνεύμονας ζωής για τηνπόλη και την περιοχή στην κατεύθυνση της εξύψωσηςτου βιοτικού, ανθρωπιστικού και επαγγελματικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού επιπέδου της πόλης του Αγρινίου, καθώς και της άμεσης ή έμμεσηςενίσχυσης κοινωφελών έργων και σκοπών, αλλά και στηνπεραιτέρω αξιοποίηση των λοιπών δωρεών που έχουνγίνει στην πόλη του Αγρινίου από τις ιδρύτριες εταιρίεςκαι τα μέλη της οικογένειας Παπαστράτου».

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε σχετικά:

«Υποδεχόμαστε αυτή την εξέλιξη με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Είναι διαχρονικός στόχος μας η αξιοποίηση των Αποθηκών Παπαστράτου. Πρόκειται για κτίρια με ιστορική, πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία. Η παραχώρηση του συγκροτήματος μας επιτρέπει  να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση των κτιρίων που δημιούργησαν  οι μεγάλοι ευεργέτες της πόλης».

Η περιουσία του Ιδρύματος η οποία περιέρχεται στον Δήμο Αγρινίου είναι η εξής:

  • 1.Πολυόροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας ορόφων τ.μ. 5.884
  • 2.Κτίριο επιφάνειας 120 τμ  μετά του οικοπέδου του 1.171 τμ  και
  • 3.Χρηματικό κεφάλαιο ποσού 1.472.963,45 € (μη υπολογιζόμενων των τρεχουσών υποχρεώσεων μέχρι και την οριστική διάλυσή του), για το οποίο ρητά ορίζεται ότι δεν θα αναλωθεί για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, πλην αυτών που κατατείνουν στην προστασία και αξιοποίηση των ακινήτων κτιρίων και θα κατατεθεί για το λόγο αυτό στο ταμείο του Δήμου σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού.

 


AgrinioStories | Δελτίο Τύπου