5 Ιουλίου 2022

Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Εισαγωγής στις ΑΕΝ

Ο αριθμός εισακτέων στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού...