17 Μαΐου 2022

Ηλεία

Η Ολυμπία Οδός και η Alpha Bank

Η Alpha Bank στην αναχρηματοδότηση της Ολυμπίας Οδού Η ολοκλήρωση της σύνθετης αυτής συναλλαγής εντάσσεται στη στρατηγική της Alpha Bank...