2 Ιουλίου 2022

Άυλο διαζύγιο με ένα κλίκ – Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενες πλευρές αποφεύγουν τα δικαστήρια και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου μπορούν να λύσουν ηλεκτρονικά τον γάμο.

Επιγραμματικά τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση και η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

 • 1. Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ)
 • 2.Είσοδος στην εφαρμογή και εκκίνηση διαδικασίας
 • 3. Δημιουργία νέας υπόθεσης
 • 4. Άντληση στοιχείων από Μητρώο Πολιτών
 • 5. Εισαγωγή τελικού σχεδίου συμφωνητικού
 • 6. Επιβεβαίωση στοιχείων και αναμονή επιβεβαίωσης από αντίδικο δικηγόρο
 • 7. Αναμονή επιβεβαίωσης συζύγων
 • 8. Παρέλευση προθεσμίας
 • 9. Είσοδος συμβολαιογράφου
 • 10. Υπογραφή τελικής πράξης
 • 11. Ολοκλήρωση διαδικασίας
 • 12. Πνευματική λύση του γάμου
 • 13. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας
 • 14. Έναρξη ισχύος

Δείτε το ΦΕΚ ΑΥΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΎΓΙΟ


AgrinioStories