6 Δεκεμβρίου 2022

Αρχαία Ολυμπία – Εργασίες στις Νότιες Θέρμες

Νέος κύκλος εργασιών
στις Νότιες Θέρμες Αρχαίας Ολυμπίας

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε την προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Εργασίες Συντήρησης Κονιαμάτων και Λίθινων Στοιχείων στις Νότιες Θέρμες Αρχαίας Ολυμπίας» της πράξης «SUB. 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση συγκροτήματος Νότιων Θερμών».

Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά σε επεμβάσεις κυρίως στα κατάλοιπα των κονιαμάτων που εντοπίζονται διάσπαρτα σε αρκετές επιφάνειες των τοίχων των Νοτίων Θερμών.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν επεμβάσεις σε περίπου 35 τ.μ. κονιαμάτων στα οποία θα πραγματοποιηθούν:

  • Αφαίρεση ανάπτυξης φυτικών ριζικών συστημάτων από την επιφάνεια και τις ακμές των κονιαμάτων,
  • Καθαρισμός των κονιαμάτων από φερτά υλικά,
  • ]Εργασίες στερέωσης των κονιαμάτων στο υποστήριγμα,
  • Εργασίες απομάκρυνσης νεότερων τσιμεντοκονιαμάτων και άλλων επεμβάσεων και τοποθέτηση νέων χωρίς την χρήση τσιμέντου και

Πιθανές εργασίες στα τμήματα που θα αποκαλυφθούν κατά την διάρκεια των ανασκαφών για την καλύτερη απόδοση του χώρου και των δωματίων.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά στην:

  • α) αφαίρεση ανάπτυξης φυτικών ριζικών συστημάτων από την επιφάνεια και τις ακμές των κονιαμάτων,
  • β) καθαρισμό των κονιαμάτων από φερτά υλικά,
  • γ) εργασίες στερέωσης των κονιαμάτων στο υποστήριγμα,
  • δ) εργασίες απομάκρυνσης νεότερων τσιμεντοκονιαμάτων και άλλων επεμβάσεων και τοποθέτηση νέων χωρίς την χρήση τσιμέντου, ε) πιθανές εργασίες στα τμήματα που θα αποκαλυφθούν κατά την διάρκεια των ανασκαφών για την καλύτερη απόδοση του χώρου και των δωματίων, απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

 

Πηγή


AgrinioStories