6 Οκτωβρίου 2022

Ανοίγουν σήμερα τα ΚΑΠΗ του δήμου Πατρέων

Ανοίγουν από σήμερα  Τρίτη 10 Μάη 2022, τα εντευκτήρια των ΚΑΠΗ
του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του δήμου Πατρέων για τα μέλη τους

Από τον ΚΟΔΗΠ (Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων) γίνεται γνωστό ότι, από σήμερα Τρίτη 10 Μάη 2022, τα εντευκτήρια των τριών (3) ΚΑΠΗ του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του ΚΟΔΗΠ θα λειτουργούν για τα μέλη, από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από τα ισχύοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του covid-19 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2137/30-4-22).

Σε όλους τους χώρους των ΚΑΠΗ του Δήμου επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο ωφελούμενων και εργαζομένων οι οποίοι

  • α) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή,
  • β) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Επίσης ισχύουν και τα εξής μέτρα προστασίας για όλες τις δραστηριότητες στους χώρους των ΚΑΠΗ:

  • 1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
  • 2. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
  • 3. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.