3 Οκτωβρίου 2022

Ανοίγουν νέες αιτήσεις για λοιπό επικουρικό προσωπικό

Ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις
με λοιπό επικουρικό προσωπικό
για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεως των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες, όπου έχουν εξαντληθεί οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά προκήρυξη θέσεων  αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), οι φορείς το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με το ως άνω άρθρο παρ. 2, δύνανται να προσλαμβάνουν  παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Από τη στιγμή που θα ανοίξουν οι αιτήσεις, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εισέρχονται στον διαδικτυακό τόπο https://loipoepikouriko.moh.gov.gr για την κατάθεση των αιτήσεών τους και για περαιτέρω πληροφορίες.

Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

  • όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο νόμο και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
  • όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα.
  • όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.
  • όσοι και όσες έχουν εκτίσει τις ποινές τους λόγω παραίτησης ή μη αποδοχών και έχουν ενεργοποιηθεί οι taxisnet κωδικοί τους.

 

Πηγή

AgrinioStories