24 Μαρτίου 2023

Αναστολή της χρήσης της εφαρμογής TikTok

Αναστολή της χρήσης
της εφαρμογής TikTok
στις υπηρεσιακές συσκευές της Κομισιόν

Αναστολή της χρήσης της εφαρμογής TikTok στις υπηρεσιακές συσκευές της Κομισιόν, όπως και στις προσωπικές συσκευές που είναι εγγεγραμμένες στην υπηρεσία κινητών συσκευών της Επιτροπής, αποφάσισε σήμερα, Πέμπτη (23/2) το συμβούλιο εσωτερικής διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενισχύσει την κυβερνοασφάλειά της.

Πιο αναλυτικά, το εν λόγω μέτρο αποσκοπεί στην προστασία της Επιτροπής από απειλές και ενέργειες κατά της κυβερνοασφάλειας, που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για κυβερνοεπιθέσεις κατά του υπηρεσιακού περιβάλλοντος της Επιτροπής, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Οι εξελίξεις όσον αφορά στην ασφάλεια άλλων πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα τελούν επίσης υπό συνεχή επανεξέταση.

Το μέτρο συνάδει με τις αυστηρές εσωτερικές πολιτικές της Επιτροπής για την κυβερνοασφάλεια όσον αφορά στη χρήση κινητών συσκευών για επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία. Συμπληρώνει τις ήδη επί μακρόν συμβουλές της Επιτροπής προς το προσωπικό για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών κατά τη χρήση πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ευαισθητοποίησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας στην καθημερινή του εργασία.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι το προσωπικό της προστατεύεται επαρκώς από αυξανόμενες κυβερνοαπειλές και κυβερνοπεριστατικά. Ως εκ τούτου, είναι καθήκον μας να ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατόν νωρίτερα σε πιθανές προειδοποιήσεις για θέματα κυβερνοασφάλειας, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η σημερινή αναστολή χρήσης της εφαρμογής αποτελεί εσωτερική υπηρεσιακή απόφαση, αυστηρά περιορισμένη στη χρήση συσκευών εγγεγραμμένων στην υπηρεσία κινητών συσκευών της Επιτροπής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 


AgrinioStories