6 Δεκεμβρίου 2022

Ανάπλαση οδών Παλαμά, Γεράκη και Βαλαωρίτου

Στην έγκριση της μελέτης για την ανάπλαση των οδών Παλαμά,
Γεράκη και Πεζοδρομου Βαλαωρίτου προχώρησε
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου.

Πρόκειται για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 1.118.175,00 ευρώ.

Το σύνολο μήκους των οδών που θα αναπλαστούν είναι 680,00μ.και το μήκος του πεζόδρομου Βαλαωρίτου είναι 115,00μ.

Αναλυτικά οι οδοί που θα αναπλαστούν είναι:

 • Οδός Παλαμά μήκους 270,00 μ
 • Οδός Γεράκη μήκους 85,00 μ
 • Τμήμα οδού Αγ. Δημητρίου μήκους 120,00 μ
 • Τμήμα οδού Δαγκλή μήκους 45,00 μ
 • Τμήμα οδού Δεληγιώργη μήκους 45,00 μ
 • Πεζόδρομος Βαλαωρίτου μήκους 115,00 μ

Σύμφωνα με την μελέτηθα γίνουν:

 • οι απαραίτητες εργασίες πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, ασφαλτικών κ.λ.π..
 • αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα
 • Πλακόστρωση Πεζοδρομίων, κατασκευή της ειδικής λωρίδας «οδηγού τυφλών», για την ειδική διαμόρφωση ραμπών ΑΜΕΑ
 • Τοποθέτηση νέων φωτιστικών LED και ηλεκτρολογικές εργασίες κατασκευής υπογείου καλωδιακού δικτύου οδοφωτισμού, μέσω του οποίου θα τροφοδοτούνται τα φωτιστικά σώματα.
 • Φυτεύσειςδέντρων σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων της οδού Παλαμά και δημιουργία μικρού χώρου πρασίνου στην συμβολή των οδών Παλαμά και Αγίου Δημητρίου.