8 Ιουνίου 2023

Αμφιλοχία: «Πάει» για χρηματοδότηση η ΤΕΡΝΑ

Οριστικοποιήθηκε η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα,
για να λάβει κοινοτική χρηματοδότηση
η μονάδα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οριστικοποιήθηκε η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, βάσει των οποίων θα λάβει την κοινοτική χρηματοδότηση η μονάδα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε απόδοση ισχύος που σχεδιάζονται στην Ελλάδα. Η μονάδα θα παρέχει πράσινη και καθαρή ενέργεια, γεγονός που την εναρμονίζει πλήρως τόσο με  τις εθνικές  δεσμεύσεις για ενεργειακή στροφή όσο και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Να υπενθυμίσουμε πως το πρότζεκτ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και θα λάβει ενίσχυση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό της ενίσχυσης του έργου ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχορήγηση αφορά μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος εκτιμάται σε 550 εκατ.  ευρώ.

Το έργο προωθείται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ο φορέας υλοποίησης, με την ένταξη του έργου, λαμβάνει μέρος την ενίσχυσης ως προκαταβολή. Η “πρώτη δόση” είναι ίση με το 40% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης. Πρακτικά σημαίνει πως το πρώτο έμβασμα θα φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, για να λάβει τη προκαταβολή ο κύριος του έργου οφείλει να καταθέσει στον Φορέα Υλοποίησης (ΥΠΕΝ) εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Στο μέλλον αυτή η επιστολή επιστρέφεται στον κύριο του έργου.

Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης θέτει ανελαστικά όρια όσον αφορά την περάτωση του. Με βάσει τα παραπάνω, το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, εκτός και αν υπάρξει κάποια απόφαση για παράταση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο. Όσον αφορά την εκκίνηση των εργασιών, οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν πως αυτές θα ξεκινούσαν ακόμα και εντός του 2022.

Το  χρονοδιάγραμμα

Στη συνέχεια, η διαδικασία χρηματοδότησης προβλέπει πως με την ολοκλήρωση του 50% του έργου, ο κύριος του έργου , λαμβάνει τη δεύτερη δόση της ενίσχυσης, ίση με το 20% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης.

Στο 70% υλοποίησης της υποδομής θα πραγματοποιηθεί καταβολή ίση με το 30% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης. Τέλος αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή θα καταβληθεί και το υπόλοιπο 10% της ενίσχυσης που έχει απομείνει.

Το ΥΠΕΝ θα έχει την τελική έγκριση για την εκταμίευση των ποσών της ενίσχυσης. Ενώ θα είναι υπεύθυνο και για την παρακολούθηση της πορείας του έργου. Γι αυτό το λόγο θα λαμβάνει αναφορές προόδου στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, από την έναρξη κατασκευής του έργου μέχρι και τη θέση του σε εμπορική λειτουργία.

Αντικείμενο του έργου

Το Έργο περιλαμβάνει δύο εγκαταστάσεις αντλησιοταμίευσης στις τοποθεσίες Άγιος Γεώργιος και Πύργος, οι οποίες θα μοιράζονται την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου ως δεξαμενή χαμηλότερου υψομέτρου και θα διαθέτουν δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 680 MW καθώς και αντλιοστάσια.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας θα φτάνει τα 680 MW σε παραγωγή και τα 730 MW σε άντληση, με την παραγωγή ενέργειας να φτάνει τα 816 GWh σε ετήσια βάση. Στη φάση της κατασκευής αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 900 θέσεις εργασίας κατά την ενώ θα προκύψουν και 60 μόνιμες θέσεις κατά τη λειτουργική φάση.

Η μεγάλη διαφορά αυτής της μονάδας από τα συμβατικά υδροηλεκτρικά έργα είναι ότι το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατευθυνόμενο από τον πάνω ταμιευτήρα προς τον κάτω, μπορεί με τη βοήθεια στροβιλοαντλιών να αντληθεί ξανά στον πάνω ταμιευτήρα.

Η άντληση γίνεται με χρήση ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, η οποία αποθηκεύεται έτσι ως υδροηλεκτρικό «απόθεμα» στον πάνω ταμιευτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε παρουσιαστεί ανάγκη. Όταν η ζήτηση αυξάνει, τα αποθηκευμένα νερά ελευθερώνονται προς τον κάτω ταμιευτήρα και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια προσφέροντας ευστάθεια στο σύστημα και αποτρέπουν την αύξηση των τιμών. Αυτό γίνεται πάλι και πάλι, συνεχώς, δίνοντας τον πιο απλό δυνατό ορισμό του τι σημαίνει κυκλική οικονομία και επαναφορτιζόμενη φυσική μπαταρία.

Θετικά πρόσημα για οικονομία και περιβάλλον

Η υλοποίηση τέτοιων έργων, όπως η μονάδα αντλησιοταμίευσης, στην Αμφιλοχία, δημιουργεί ένα κοκτέιλ από πλεονεκτήματα που αγγίζουν κάθε πτυχή, από τις τοπικές κοινωνίες μέχρι το περιβάλλον και την εθνική οικονομία. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι τοπικές κοινωνίες και οι κάτοικοι του ευρύτερου Δήμου στην Αμφιλοχία. Με την εκκίνηση της επένδυσης θα δουν την απασχόληση στην περιοχή τους να αυξάνεται σημαντικά.

Η ολοκλήρωση της μονάδας αναμένεται να προσδώσει άλλη αξία στον τόπο και παράπλευρες δραστηριότητες από τις λίμνες, τη βελτίωση του οδικού δικτύου και τη διευκόλυνση πρόσβασης στην περιοχή με οφέλη για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τη μελισσοκομία, τη γεωργία, τη δασική διαχείριση και τη δασοπροστασία.

Η μονάδα αντλησιοταμίευσης θα ωφελήσει και το περιβάλλον καθώς θα συμβάλλει στην αειφορία και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ( ΕΣΕΚ) για το 2030. Τέλος, τέτοιες υποδομές είναι αυτές που αναμένεται να στηρίξουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας με στόχο της πλήρη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών των έργων αποτελούν μονόδρομο για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας.

 

Πηγή | του Βαγγέλη Θάνου

agriniostories