6 Φεβρουαρίου 2023

Αμφιλοχία 6/12 – Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Τακτική  Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας
την Τρίτη στις 2:30 το μεσημέρι

Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας, σήμερα Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022 στις 2:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • ΘΕΜΑ 1ο: «Εξουσιοδότηση και διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για το τέλος ακαθάριστων εσόδων/ παρεπιδημούντων». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).
  • ΘΕΜΑ 2ο: «Παράταση μίσθωσης σχολικού κτιρίου». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).
  • ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).
  • ΘΕΜΑ 4ο: «Κατανομή Δ΄ δόσης έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 60.180,00€)». Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
  • ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).
  • ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2023». Εισηγητής: Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος).

 


AgrinioStories