10 Δεκεμβρίου 2022

Αμφιλοχία 28/9 – Συνεδρίαση του Δημ. Συμβ. Αμφιλοχίας

Τακτική Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας
την Τετάρτη 28η Σεπτεμβρίου 2022

Σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, καλεί ο πρόεδρος του οργάνου κ. Χριστόφορος Κουσιορής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 28η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, σύμφωνα μετο αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-06-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του άρθρου67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • ΘΕΜΑ 1ο: «Κατανομή Γ΄ δόσης έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων». Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
  • ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός εκπρόσωπου για τη συγκρότηση Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρωνΨυχαγωγικών δραστηριοτήτων». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).
  • ΘΕΜΑ 3ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους2022 Δήμου Αμφιλοχίας». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).

 


AgrinioStories