11 Αυγούστου 2022

Αμφιλοχία 25/5 – Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφιλοχίας την 25η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 σύμφωνα με την πρόσκληση, η οποία στάλθηκε στα μέλη του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» [Εισηγητής : Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Κατανομή Β΄ δόσης έτους 2022 (62.330,00€) στις  Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας  εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων €» [Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Φλωριάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φλωριάδας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Λειτουργία παιδικής εξοχής Μπούκας και καθορισμός ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών για το έτος 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας στην συνδιοργάνωση  του   συνεδρίου ΔΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2022  στο συνεδριακό πολυχώρο EMILEON στο Αγρίνιο» [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Μενιδίου Ο.Τ. 5Α ,  του Δήμου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 


AgrinioStories