26 Νοεμβρίου 2022

Αμφιλοχία 20/7 – Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χριστόφορος Κουσιορής καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, σύμφωνα με το αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-06-2022 Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμό μελών προκειμένου να συγκληθεί Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)»
  • [Εισηγητής : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)]
 • ΘΕΜΑ 2ο: «Χωροθέτηση παιδικής χαράς επί της οδού Δ. Κούβαρη, πλησίον Α’ παιδικού σταθμού Αμφιλοχίας»
  • [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]
 • ΘΕΜΑ 3ο: «Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Σπάρτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτου»
  • [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]
 • ΘΕΜΑ 4ο: «Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Πατιοπούλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατιοπούλου «ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ»
  • [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]
 • ΘΕΜΑ 5ο: «Χορήγηση άδεια ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων»
  • [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]
 • ΘΕΜΑ 6ο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 141564/25,07,2005 ( όπως ισχύει) του έργου « ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωμτικά υδαυλικά / αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις τμήμα S2 ΧΘ 107+120 – ΧΘ 141+500»
  • [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]
 • ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση        ισχύοντος    προϋπολογισμού  & τροποποίηση     Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας»
  • [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

 

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις για αλλαγές στον Δήμο Ξηρομέρου σε όλα τα επίπεδα, πιστή στις προγραμματικές της διακηρύξεις, στα πλαίσια της εμβάθυνσης της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρους ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου, θα μεταδώσει ζωντανά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 19 Ιουλίου, στις 03:15 μ.μ., το οποίο θα γίνει δια ζώσης.

Η Δημοτική Αρχή από τον Σεπτέμβριο του 2019 που ανέλαβε, φρόντισε, για πρώτη φορά τα ηχητικά πρακτικά να ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται για τις συζητήσεις, τις θέσεις των παρατάξεων – δημοτικών συμβούλων και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον Δεκέμβριο του 2020, ξεκίνησε πάλι για πρώτη φορά τις ζωντανές μεταδόσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που γίνονται με τηλεδιάσκεψη.

Δεξιά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, στην κατηγορία ”ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ”, έχει προστεθεί η επιλογή Live μετάδοση. Εκεί μπορούν όλοι οι πολίτες να μπουν ελεύθερα και να παρακολουθήσουν ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τοπικά Sites και Blogs να πάρουν τον σύνδεσμο ή τον κώδικα html, να τον επικολλήσουν στο δικό τους μέσο, ώστε να το αναμεταδώσουν και να το παρακολουθήσουν όσο πιο πολλοί πολίτες του Ξηρομέρου.

Με το τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, το βίντεο της συζήτησης θα είναι την ίδια στιγμή διαθέσιμο στο κανάλι στο YouTube του Δήμου Ξηρομέρου μαγνητοσκοπημένο, για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν οι πολίτες που δεν μπόρεσαν ζωντανά.

Ο καλά και πλήρως ενημερωμένος πολίτης στα θέματα του Δήμου μας, είναι ζητούμενο και μεγάλος στόχος της δημοτικής αρχής.

 


AgrinioStories