29 Ιανουαρίου 2023

Αμφιλοχία 20/12 – Δύο Ειδικές και μία Τακτική

Δύο Ειδικές και μία Τακτική Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Δύο ειδικές Συνεδρίασεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη στις 14:30 η πρώτη και στις 15:30 η δεύτερη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1η Ειδική της 20/12/2022

  • ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας Οικονομικού έτους 2023». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).
  • ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφιση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2023». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

2η Ειδική της 20/12/2022

  • ΘΕΜΑ: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021 (Ισολογισμού- αποτελέσματα χρήσεως». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).

Θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την ίδια μέρα (20/12/22) 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • ΘΕΜΑ 1ο: «Προσχώρηση του Δήμου στους όρους του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ». Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος).
  • ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ» Εισηγητής: : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος).
  • ΘΕΜΑ 3ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος).

 


AgrinioStories