Αιτωλοακαρνανία – 992 εμβόλια χθες 17/1

Χθες πραγματοποιήθηκαν 3.636 εμβόλια στη Δυτική Ελλάδα
εκ των οποίων τα 992 στην Αιτωλοακαρνανία,
σύμφωνα με την παλατφόρμα emvolio.gov

Μέχρι και την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2021 οι εμβολιασμοί και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας έχουν, όπως παρακάτω:

 • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 299.319 (+992 την 17/01/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 122.137 (+164 την 17/01/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 113.446 (+124 την 17/01/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.375 (+722 την 17/01/2022)
 • ΑΧΑΙΑ
   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 506.605 (+1.889 την 17/01/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 215.352 (+262 την 17/01/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 199.216 (+274 την 17/01/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 108.864 (+1.375 την 17/01/2022)
 • ΗΛΕΙΑ
   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 223.895 (+735 την 17/01/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 93.052 (+148 την 17/01/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 86.410 (+135 την 17/01/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 52.444 (+481 την 17/01/2022)

 


AgrinioStories | Πηγή