Αιτωλοακαρνανία – 94 εμβόλια την 31/5

Την Τρίτη 31 Ιουνίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 328 εμβόλια
εκ των οποίων τα 94 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τρίτη 31 Ιουνίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.374 (+94 την 31/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.658 (+3 την 31/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.861 (+4 την 31/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.451 (+87 την 31/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 583.188 (+162 την 31/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.236 (+2 την 31/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.918 (+5 την 31/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 159.010 (+155 την 31/05/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 254.897 (+72 την 31/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.722 (+7 την 31/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.694 (+6 την 31/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.705 (+59 την 31/05/2022)

 


AgrinioStories