5 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 93 εμβόλια στις 18/7

Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 105 εμβόλια
εκ των οποίων τα 93 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 338.535 (+93 την 18/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.698 (+1 την 18/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.903 (+1 την 18/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 97.534 (+91 την 18/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 586.684 (+9 την 18/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.333 (+2 την 18/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.041 (+2 την 18/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 162.303 (+7 την 18/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 256.886 (+3 την 18/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.814 (+1 την 18/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.800 (+1 την 18/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 71.503 (+2 την 18/07/2022)

 


AgrinioStories